← Al het nieuws

TPI Bidbook: sneller en beter met proefdiervrije innovaties

,

TPI is op zoek naar Nederlandse bedrijven die hun proefdiervrije innovaties willen publiceren in een bidbook: een mooie kans om je bedrijf in de kijker te spelen! TPI staat voor Transitie Proefdiervrije Innovatie. Deze transitie is gaande: wetenschap, gezondheidszorg, beoordeling van veiligheid en acceptatie van dierproeven veranderen. TPI staat ook voor de groep die deze ontwikkelingen wil versnellen: RIVM, NFU, VSNU, ZonMw, Samenwerkende Gezondheidsfondsen, Stichting Proefdiervrij en de ministeries van LNV, VWS, EZK, OCW en IenM. Het TPI-netwerk signaleert dat er behoefte is meer te zien van wat start en scale ups allemaal ontwikkelen zonder proefdiergebruik.

TPI nodigt leveranciers van proefdiervrije innovaties daarom uit om zich in het TPI bidbook te profileren. Het doel is om met zo’n bidbook overzichtelijk te laten zien wat en waarom Nederlandse start en scale ups proefdiervrij innoveren. Het bidbook wordt gepresenteerd tijdens de International pioneer2policymaker conference ‘Accelerating animalfree innovations’ van 27-29 november 2019.

Wil je dat TPI jouw bedrijfsprofiel in het bidbook opneemt? Laat het HollandBIO dan uiterlijk 23 juli weten via info@hollandbio.nl.  

Meer informatie: