← #nieuws

TNO en Janssen ondertekenen intentie om nieuwe samenwerkingen te ontwikkelen

TNO Healthy Living en Janssen hebben een intentieverklaring ondertekend waarin de partijen aangeven dat zij meerdere onderwerpen willen onderzoeken voor de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Het gaat om technologische gebieden waarin beide partijen innovaties voorzien die zullen bijdragen aan diverse doorbraken. Enerzijds doorbraken in ons begrip, medicijnontwikkeling en in de precisiebehandeling van ziekten, maar anderzijds ook in domeinen in de gezondheidszorg waarin onvervulde behoeften om een nieuwe aanpak vragen. Daarnaast zoeken de partijen naar samenwerking op thema’s van wederzijds belang waarbij de gezamenlijke inspanningen meer kunnen opleveren dan de som der delen.

Janssen – met zijn grote R&D- en productielocaties op het Leidse Bio Science Park (Nederland) en Beerse (België) – en TNO Healthy Living (dat vanaf Q1 2022 zijn hoofdvestiging heeft op het Leidse Bio Science Park) zijn beide sterke pijlers in het onderzoekslandschap op gebied van gezondheid en ziekte. In de lopende COVID-19-pandemie loopt Janssen voorop in de ontwikkeling van vaccins, terwijl TNO haar kenniskracht op het gebied van innovaties heeft ingezet om de last van corona op diverse terreinen te verlichten. Voorbeelden hiervan zijn de introductie van een nieuwe sneltest voor COVID-19 en de oprichting van een nieuw laboratorium voor virusonderzoek.

Deze intentieverklaring markeert de intentie van Janssen en TNO om te zoeken naar afstemming op gebied van de investeringen die beide partijen doen in onderzoek en innovatie. Peter Werkhoven, Chief Scientific Officer van TNO: “Als het vliegwiel van innovatie in onze samenleving, werken we nauw samen met publieke en private partners om onze onderzoeksagenda’s op elkaar af te stemmen en de maatschappelijke en economische waardecreatie te versnellen. Met hoge verwachtingen intensiveren we de samenwerking met Janssen, een belangrijke speler in de ziektebestrijding door middel van wetenschap.”

Bron: TNO (Persbericht)