← #nieuws

Tienduizenden Nederlanders vallen in de handen van illegale aanbieders medicinale cannabis

Slechts 1 op de 14 mensen die cannabis voor medicinale redenen gebruiken, doet dat onder begeleiding van een arts of apotheker. Hoe tienduizenden Nederlanders precies in de handen vallen van illegale aanbieders van medicinale cannabis bleek afgelopen week eens te meer uit een opvallende uitspraak die werd toegevoegd aan de aanhoudende stroom rechtszaken die het huidige beleid rond medicinale cannabis voortbrengt. Zelfs de rechter plaatst medicinale cannabis nu nadrukkelijk op de politieke agenda.

Grote zorgen over Trimbos-cijfers medicinaal cannabisgebruik

Dat slechts een gering percentage van alle Nederlanders de juiste medische begeleiding krijgt, blijkt uit de Nationale Drug Monitor van het Trimbos Instituut, het CBS en het RIVM. Zorgverleners en wetenschappers maken zich grote zorgen en manen de minister van VWS tot actie, zo schrijft het Instituut Medicinale Cannabis Nederland (IMC-Nederland).

De voorzitter van IMC-Nederland en tevens WUR-hoogleraar Voeding en Farmacologie Renger Witkamp stelt in reactie het volgende: “Medicinale cannabis, nota bene geproduceerd door het ministerie van VWS zelf, is bij elke apotheek in Nederland op doktersrecept verkrijgbaar. Blijkbaar weten veel artsen en patiënten dit niet. Hierdoor belanden tienduizenden patiënten onnodig bij zogenaamde social clubs, in coffeeshops of bij illegale aanbieders met alle gevolgen van dien. Wij roepen de minister van VWS op om in actie te komen en werk te maken van goede voorlichting.”

Rechter plaatst medicinale cannabis op politieke agenda

Daarnaast kon afgelopen week een opvallende uitspraak worden toegevoegd aan een aanhoudende stroom rechtszaken die tekenend is voor het huidige beleid rond medicinale cannabis. De Zwolse rechtbank heeft een stichting evenals haar bestuurder veroordeeld voor de illegale productie van cannabisolie. Opvallend genoeg legde de meervoudige kamer geen straf op en oordeelde zij dat “volstaan kan worden met de constatering en signalering in de richting van het maatschappelijk debat en de politieke besluitvorming, dat de stichting de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet heeft overtreden en daarvoor strafbaar is”. De rechter plaatst hiermee medicinale cannabis dus nadrukkelijk op de politieke agenda.

De rechtbank signaleert hierbij “een klemmende behoefte onder een enorm aantal hulpbehoevenden”. Evenwel is de strafbare werkwijze van de stichting dus niet de manier om aan die maatschappelijke behoefte te voldoen. De stichting gebruikte namelijk hennepafval verkregen uit het criminele circuit en stuurde de hiervan gemaakte olie simpelweg via de post naar duizenden donateurs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de politie de illegale waar onderschepte en de stichting tegen de lamp liep.

Beleidsmakers moeten nu tegemoet komen aan maatschappelijke behoefte

Hoog tijd dat beleidsmakers tegemoetkomen aan “de wezenlijke maatschappelijke behoefte” die de rechter nu eens te meer vaststelt. Het is immers te hopen dat de tienduizenden Nederlanders hun weg weten te vinden naar de gecontroleerde omgeving van dokter en apotheek, waar patiënten gewoon medicinale cannabis kunnen krijgen. Dat is bovendien ook de route die geheel door het ministerie van VWS zelf wordt gefaciliteerd. Daarnaast is het zaak te voorkomen dat illegale aanbieders, die geen farmaceutische kwaliteitseisen waarborgen, zich genoodzaakt zien om meerdere wetten aan hun laars te moeten lappen onder het mom van enig maatschappelijk belang. Voorlichting, handhaving en doorlichting van het huidige beleid rond medicinale cannabis is dan ook onontbeerlijk.