← Al het nieuws

Terugblik Commissiedebat Medische preventie / verslavingszorg / drugspreventie

,

Afgelopen 7 juni ging de Tweede Kamer met VWS-staatssecretaris Van Ooijen in debat over Medische preventie / verslavingszorg / drugspreventie. In aanloop naar het debat vroeg HollandBIO aan Kamerleden met haar inbreng of zij de Nederlandse overheid wilden aansporen werk te maken van een proactief vaccinatiebeleid. Deze oproep was gelukkig niet aan dovemansoren gericht, met diverse Kamerleden die de staatssecretaris opriepen om snel werk te maken van preventie en in het bijzonder een proactief vaccinatiebeleid.

Tegelijkertijd was de meest gehoorde uitspraak van de staatssecretaris in reactie op Tweede Kamerleden in dit debat als volgt: “Daar kom ik in een brief voor de zomer op terug.” En dat voelt niet alleen voor de Tweede Kamer maar ook voor HollandBIO toch als een teleurstelling, want we wachten als sector al zo lang op onder andere de beleidsreacties van de staatssecretaris op rapporten van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en het Zorginstituut, en daarmee ook de reacties op een aantal moties die eerder in 2019 al werden ingediend. Een opsteker is wel dat de staatssecretaris toezegde tijdens het debat (wederom) in deze beleidsreacties in te gaan op de duur van de advisering van de Gezondheidsraad en mogelijkheden om deze te verkorten.

Daarnaast is er in bredere zin meer goed nieuws, want voor het eerst in lange tijd ging een groot deel van het debat over onze mate van bereidheid om te investeren in preventie en vaccinatie tegen onder andere het rotavirus, waterpokken, gordelroos en HPV, in plaats van alleen over de vraag hoe we de vaccinatiegraad gaan verhogen.

Ben je benieuwd naar het hele debat? Dat is hier terug te kijken, terwijl een conceptverslag hier terug te vinden is. Aankomende week vindt waarschijnlijk het Tweeminutendebat plaats, het moment waarop Kamerleden moties kunnen indienen.