← #nieuws

Terugblik Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid, Hulpmiddelenbeleid en Pakketbeheer

,

Afgelopen donderdag, 9 juni, kwam de vaste Kamercommissie VWS bijeen voor het verzamel-Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid, Hulpmiddelenbeleid en Pakketbeheer. In aanloop naar dit debat pleitte HollandBIO ervoor om werk te maken van gezondheid op maat in al haar facetten: of het nu gaat om de juiste doelstellingen en indicatoren binnen het geneesmiddelenbeleid, het prullemanderen van de voorgenomen wijziging van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem of het komen tot een nationale data-infrastructuur.

Door de brede agenda en een aantal nieuwe commissieleden, was het soms zoeken naar focus en diepgang in het debat. Een mooie opsteker was de publieke waardering van onder andere Kamerlid Tielen (VVD) en VWS-minister Kuipers zelf voor het enorm belangrijke werk dat de farmaceutische industrie doet en wat onze producten en technologieën betekenen voor patiënten.

Tijdens het debat was er brede kritiek op de voorgenomen wijziging van het GVS. De minister was echter niet bereid om hier toezeggingen op te doen en hield vast aan zijn plannen. Het is voor nu nog even afwachten wat er gaat gebeuren na het Tweeminutendebat, waar moties kunnen worden ingediend. De minister gaat de gevolgen van de GVS-wijziging monitoren en maakt werk van een communicatieplan.

Kamerleden Maeijer (PVV) en Den Haan (Fractie Den Haan) riepen daarnaast de minister op goed te kijken naar manieren om de doorlooptijden van lab naar patiënt voor geneesmiddelen te versnellen, bijvoorbeeld door het invoeren van een model à la Duitsland, of door het Zorginstituut kritisch te laten kijken naar het proces. Hierop gaf de minister aan dat er ook een verantwoordelijkheid bij fabrikanten ligt om tijdig complete dossiers aan te leveren. Wel gaat hij het Zorginstituut attenderen op deze opmerking van de Kamerleden. Ook vroegen Maeijer en Paulusma (D66) hoe het beoordelingskader dat het Zorginstituut hanteert aansluit bij personalised medicine. De minister gaf aan dat in brede zin het proces voldoet, maar dat het Zorginstituut werkt aan een update van het beoordelingskader om juist hierop in te spelen.

Mocht je specifieke dingen terug willen zoeken, dan is het debat hier terug te kijken. Via deze link is het conceptverslag terug te lezen.