← Al het nieuws

Subsidierondes Translationeel onderzoek geopend voor indiening

Binnen het programma Translationeel Onderzoek (PTO2) zijn 2 subsidie oproepen geopend. Indienen van een projectidee kan voor ‘Bench to bedside’ projecten en Multidisciplinaire consortia.

Het doel van het programma is het versnellen van de overgang van preklinisch naar vroeg-klinisch onderzoek in de mens. Dit moeten ervoor zorgen dat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten en verlaging van de ziektekosten. Beide oproepen richten zich dan ook op veiligheid en effectiviteit van nieuwe technologieën, behandelingen en medische producten die in het laboratorium zijn ontwikkeld tot de eerste toepassing bij de patiënt. Daarnaast kunnen er doorlopend aanvragen ingediend worden voor netwerksubsidies.

Bench to bedside

Bij de bench to bedside aanvragen werkt ZonMw samen met de topsector LSH en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Er worden subsidies toegekend vanuit ZonMw en vanuit de topsector LSH via het uitvoerend bureau Health~Holland. In beide gevallen worden middelen vanuit de participerende gezondheidsfondsen toegevoegd. Door de krachten te bundelen kunnen beschikbare middelen efficiënter worden ingezet en kansrijke onderzoeken makkelijker de praktijk bereiken.

Budget

De financieringsgrootte is afhankelijk van de bijdrage van de deelnemende fondsen, hierdoor is het maximale subsidiebudget per project verschillend per fonds. Het minimaal aan te vragen subsidiebudget is € 300.000,-. De maximale looptijd van de projecten is 4 jaar.

Multidisciplinaire consortia

Onderzoek wordt in toenemende mate in samenwerkingsverbanden en multidisciplinair verricht. Dit levert nieuwe inzichten en innovaties op die anders niet of minder snel tot stand zouden komen. De onderzoeksvoorstellen dienen gericht te zijn op het uitwerken van een idee met een ‘proof-of-concept’, naar een klinische ‘proof-of-concept’ studie. De projecten worden ingediend en uitgevoerd door multidisciplinaire consortia en worden alleen door ZonMw gefinancierd. Binnen deze ronde is cofinanciering door bedrijven gewenst waar mogelijk en zinvol.

Budget

Het maximale budget dat per project aangevraagd kan worden is € 1.500.000,- voor een periode van maxima 6 jaar. Er kunnen in deze ronde minimaal 4 projecten worden gefinancierd.

Deadline indienen projectidee

Voor beide oproepen geldt dat de deadline voor het indienen van het projectidee  27 september 2018 is.

Netwerksubsidies

Binnen het programma is tevens een doorlopende subsidie beschikbaar gesteld om netwerkvorming te bevorderen, onderzoek en innovaties te stimuleren, (technologische) kennis met betrekking op translationeel onderzoek te vergroten en participatie van jonge onderzoekers te bevorderen. Aanvragen voor subsidies kunnen in 4 categorieën worden gedaan: een reisbeurs, geld voor een workshop/symposium, een communicatie voucher of een participatie voucher.

Meer informatie

Kijk voor de gehele oproep op:
•    Subsidieoproep PTO2 Bench to bedside projecten 2018
•    Subsidieoproep PTO2 Multidisciplinaire consortia 2018
•    Netwerksubsidies
•    ZonMw thema Translationeel onderzoek

Bron: ZonMw