← #nieuws

Steun team Leiden in de wereldwijde competitie iGEM

Genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) bieden kansrijke oplossingen voor milieuproblemen zoals stikstofophoping en plasticvervuiling. Helaas blijft die potentie nog onbenut, omdat het aantonen van 100% veiligheid, zoals de GMO wetgeving dat vraagt, praktisch onmogelijk is. Twaalf Leidse studenten bedachten DOPL LOCK, een briljant veiligheidssysteem dat horizontal gene transfer voorkomt. Hun uitvinding doet mee in de wereldwijde iGEM competitie. Steun het Leidse team of een van de andere Nederlandse teams