← Al het nieuws

Stakeholderdialogen Amgen, Janssen

Op vrijdag 11 februari vond de eerste bijeenkomst plaats van de door Janssen, Amgen en MSD georganiseerde stakeholderdialogen in het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De drie bedrijven geven met deze bijeenkomsten gezamenlijk meer bekendheid aan hun lokale impact op het gebied van onder meer economie, innovatie en werkgelegenheid.

In een ‘De Wereld Draait Door’-setting gingen op 11 februari verschillende tafelgasten in gesprek. Zo sprak Michel van Agthoven, Lead Janssen Campus Nederland, met CDA-Leiden lijsttrekker Julius Terpstra en VVD-Tweede Kamerlid Hatte van der Woude over de impact van investeringen in R&D van biotech bedrijven op zowel de Nederlandse economie als de werkgelegenheid in Leiden. De biotech sector levert een grote bijdrage aan R&D in Nederland. Farmaceutisch bedrijf Janssen investeerde in 2020 499 miljoen euro in R&D en behoort daarmee tot de drie grootste private investeerders in innovatie in Nederland. Verder spraken onder meer de Leidse burgemeester Henri Lenferink en de voorzitter van de stichting Leiden Bio Science Park, Bart van Zijll Langhout, over het belang van een sterk lokaal ecosysteem met publiek-private samenwerking.

Initiatief van Janssen, Amgen en MSD

De stakeholderdialogen zijn een gezamenlijk initiatief van Janssen, Amgen en MSD. Deze drie bedrijven organiseren in totaal drie bijeenkomsten: in Leiden (11 februari), Breda (21 februari) en Haarlem (11 maart). In Breda ligt de focus op het profileren van de stad Breda en de regio West-Brabant als internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit. Daarin speelt Amgen, een belangrijke werkgever in Breda, een grote rol als specialist in logistiek, design, kwaliteitscontrole, verpakking en distributie van geneesmiddelen. In Haarlem staat onder andere de aanjagende rol van MSD voor innovatie binnen én buiten de sector centraal. Daarnaast worden de uitdagingen in de regio om verder te groeien en de kansen die ontstaan door de aanwezigheid van de EMA besproken.