← Al het nieuws

Staatssecretaris Keijzer neemt rapport ‘Kiezen voor biotech’ in ontvangst: “Deze informatie ligt op tafel bij een nieuw kabinet”

, ,

Amsterdam, 5 maart 2021 – Donderdagmiddag nam staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat (EZK) Mona Keijzer uit handen van HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman het rapport “Kiezen voor biotech” in ontvangst. Dit rapport identificeert zeven lessen om ons met biotech de crisis uit te innoveren. De Nederlandse biotechsector is volop in ontwikkeling, maar om door te groeien naar een koploperspositie moeten we nog stappen maken. Dit is niet alleen economisch van belang. Met biotechnologische uitvindingen kunnen we namelijk het hoofd bieden aan uitdagingen op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Tegelijkertijd is de biotechnologie een economische groeimotor die, met een relatief geringe CO2-uitstoot, op alle opleidingsniveaus banen biedt. Zo kan biotech ons de crisis uit helpen.

Staatssecretaris Mona Keijzer roemde de Nederlandse biotechsector bij het in ontvangst nemen van het rapport: “Wij zijn innovatieleider in Europa.” Ook gaf ze aan dat een vergelijking met andere landen tot inzichten kan leiden: “Het instituut voor biotechnologie dat ze hebben in Vlaanderen, zo’n instituut hebben we niet, maar wij zijn juist sterk in samenwerkingen door instituten heen – tussen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten.” Tot slot gaf ze aan alle plannen voor de life sciences sector, waaronder dit rapport, nauwkeurig te bestuderen: “Ik wil bezien welke stappen we hier kunnen zetten om innovatieleider te blijven en zal ervoor zorgen dat deze informatie bij een nieuw kabinet op tafel ligt, want dat is van belang voor onze toekomst.”

Ook HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman geeft aan dat we in Nederland al veel ingrediënten in huis hebben om de toonaangevende life sciences hotspot van Europa te worden: “Nederland kent een bloeiend life sciences ecosysteem, onze universiteiten zijn van wereldniveau, en er is voor biotechbedrijven in latere stadia steeds meer kapitaal beschikbaar. Nederlandse koplopers leveren nu al baanbrekende biotech innovaties. Met de lessen uit dit rapport kan de sector zelfs doorgroeien tot internationale biotech hub en een koploperspositie innemen.”

Zeven lessen uit Vlaanderen

Om de Nederlandse biotechnologiesector uit te laten groeien tot internationale life sciences hotspot, wordt in het onderzoek gekeken naar de succesfactoren van de Vlaamse biotechnologie. In combinatie met de sterktes en ingrediënten die we in Nederland al hebben, wordt gekomen tot zeven concrete lessen uit Vlaanderen die helpen de Nederlandse biotechnologiesector te transformeren tot koploper:

  1. De samenwerking tussen technische universiteiten en universitaire academische centra moet versterkt worden.
  2. Kennis moet uit het lab en in de samenleving gebracht worden.
  3. Het belangrijk dat Nederlands beleid veel meer continuïteit krijgt voor effectievere instrumenten en stimulering van groei in de sector.
  4. De hele financieringsketen moet worden geoptimaliseerd.
  5. We hebben in Nederland meer grote biotech ondernemingen nodig.
  6. We kunnen nog veel winst behalen in het stroomlijnen van algemene regels voor klinisch onderzoek.
  7. De succesverhalen van de Nederlandse biotech sector mogen meer onder de aandacht gebracht worden.

Goede positie Nederlandse biotech

Er zijn mooie voorbeelden van biotechinnovaties dicht bij huis te vinden.  Zo is Janssen in Leiden bijna klaar met hun vaccin tegen het coronavirus, een onmisbare interventie voor de heropening van de samenleving.  In Delft kweekt Meatable vlees zonder tussenkomst van een dier, waarmee ze een duurzame bron van eiwit creëren. In Wageningen ontwikkelt KeyGene gewassen die beter tegen droogte kunnen waardoor we ook in een veranderend klimaat de wereld van voedsel kunnen voorzien. De Nederlandse biotech sector is bij uitstek goed gepositioneerd om onszelf de crisis uit te innoveren.

Kiezen voor biotech: 7 lessen uit het Vlaamse biotech succesverhaal

Benieuwd naar het volledige rapport? Belangstellenden kunnen het hier downloaden. De managementsamenvatting is hier terug te vinden.