← Al het nieuws

Slacht kweekvlees niet door vleestaks

, ,

Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedsel (LNV) wil onderzoeken hoe een vleestaks duurzame en gezondere keuzes kan stimuleren, terwijl de opbrengst van de belasting terugvloeit naar de producerende sector, zo schrijft hij in een Kamerbrief. HollandBIO heeft alle lof voor initiatieven die voedsel(productie) duurzamer en gezonder maken, maar begrijpt ook dat sommige Kamerleden nog vraagtekens bij het aangekondigde onderzoek hebben. Duurzame voedselproductie, zoals kweekvlees, moet namelijk juist vrijgesteld blijven van fiscale drempels.

Gecultiveerd vlees goedkoper dan de echte prijs van slachtvlees?

Daarom is slachttaks – met oog voor duurzame voedselproductie – eerder het onderzoeken waard dan een platte vleestaks die gecultiveerd vlees op dezelfde hoop gooit als slachtvlees. Zo’n fiscale prikkel moet juist bedoeld zijn om de echte prijs van vlees – inclusief klimaateffecten – te beprijzen. Onderzoeksbureau CE Delft becijferde hoeveel slachtvlees echt kost, en die cijfers liegen er niet om. De echte prijs van vlees zou tot 53% duurder uitkomen. Gerekend met huidige consumptieniveau in Nederland leidt dit tot 4,5 miljard euro extra schade, om nog maar te zwijgen over de schade van al het vlees dat wij voor het buitenland produceren en het niet in geld uit te drukken dierenleed. Zo bekeken komt het omslagpunt razendsnel dichterbij dat het steeds goedkoper wordende kweekvlees (in 2019 nog €9 per burger) de echte prijs van slachtvlees achter zich laat.

Consument wil wel

HollandBIO blijft beleidsmakers dan ook aansporen om de weg te bereiden voor gecultiveerd vlees. Niet voor niets riepen we een jaar geleden al op om een eventuele vleestaks alleen in te voeren voor slachtvlees, want gecultiveerd vlees is een diervriendelijk en duurzaam alternatief dat past in de duurzame eiwittransitie om onze klimaatambities te behalen. En de consument, die wil wel – zo laten experts desgevraagd aan de NOS weten in reactie op het alarmerende laatste rapport van VN-klimaatpanel IPCC. Ook het gezaghebbende instituut ziet biotech innovaties als kweekvlees en andere innovatieve eiwitbronnen als belangrijk instrument tegen klimaatverandering. Alle lof dus voor het lef van minister Staghouwer, mits hij oog houdt voor duurzame vleesproductie en andere innovatieve eiwitbronnen.

Bronnen: