← Al het nieuws

Sanofi doet bod tot overname van Kiadis voor €308 miljoen

Sanofi en Kiadis Pharma N.V. maken bekend dat zij een definitieve fusieovereenkomst hebben gesloten waarbij Sanofi zal aanbieden om alle uitstaande gewone aandelen, van Kiadis te verwerven tegen een prijs per aandeel van Kiadis van € 5,45 in contanten (272% premie ten opzichte van de slotkoers van 30 oktober 2020), wat een totale aangepaste waarde vertegenwoordigt van ongeveer € 308 miljoen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Kiadis gaan unaniem akkoord met de voorgenomen transactie en bevelen het Bod aan aan houders van Kiadis’ Aandelen.

John Reed, M.D., Ph.D., Global Head of Research and Development van Sanofi, zegt in reactie, “Wij geloven dat het ‘off-the-shelf’ K-NK-celtechnologieplatform van Kiadis een brede toepassing zal hebben tegen bloedkanker en vaste tumoren, en synergieën zal creëren met de opkomende immuno-oncologiepijplijn van Sanofi, wat ons kansen biedt om potentiële best-in-disease-benaderingen na te streven.”

Arthur Lahr, Chief Executive Officer van Kiadis, zegt, “De visie van Kiadis is om patiënten met levensbedreigende aandoeningen nieuwe celtherapieën te kunnen bieden, en deze transactie zal helpen die visie te verwezenlijken. Na de stopzetting van ons belangrijkste kandidaatmedicijn en de daaropvolgende reorganisatie in 2019, hebben we Kiadis getransformeerd tot een volledig nieuwe onderneming die zich uitsluitend richt op het gepatenteerde en gedifferentieerde NK-celplatform dat we verkregen door de overname van CytoSen Therapeutics. Het bod van Sanofi getuigt overduidelijk van het unieke karakter van ons NK-celplatform en van de snelle succesvolle transformatie van Kiadis. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Kiadis zijn unaniem van mening dat Sanofi de middelen en de financiële kracht heeft om de ontwikkeling van onze NK-cel-producten te versnellen ten voordele van patiënten. Wij zijn van mening dat deze transactie een overtuigende waarde-propositie is voor aandeelhouders en een eerlijke afspiegeling van het potentieel van ons platform en onze pijplijn, gezien het risico/rendementsprofiel dat typisch is voor biotech en het kapitaal dat nodig is voor de uitvoering van onze plannen. Ten slotte biedt deze transactie uitstekende carrièremogelijkheden voor onze medewerkers, die door Sanofi zullen worden beschouwd als hun interne specialisten op het gebied van celtherapie.”

Lees volledige persbericht bij de bron.