← #nieuws

Samenwerking Brightlands Maastricht Health Campus en Thuja Capital biedt meer kansen voor spin-offs

Brightlands Maastricht Health Campus gaat een strategische samenwerking aan met investeerder Thuja Capital. Daarnaast investeert de campus samen met nog zes grote partijen waaronder de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij LIOF en het Europees Investeringsfonds EIF in een nieuw investeringsfonds van Thuja. Het fonds heeft een startkapitaal van 45 miljoen euro om (door)starters in de healthcare op weg te helpen.

Volgens Jan Cobbenhagen, CEO van Brightlands Maastricht Health Campus, biedt de samenwerking met Thuja Capital extra kansen aan starters en spin-offs op de Maastrichtse campus. ‘Als een van de weinige life sciences venture capital fondsen investeert Thuja al vanaf de ‘seed’-fase. Daarbij wordt gekozen voor een actieve samenwerking met de Technology Transfer Organisaties (TTO) van universiteiten en UMC’s, zoals Brightlands Maastricht Health Campus. Deze strategische samenwerking stelt geselecteerde spin-offs in staat hun ‘investor readiness’ te vergroten middels toegang tot kennis, netwerk en expertise van Thuja.’

Thuja Capital is een van oudere venture capitalists in Nederland met vijftien jaar ervaring. In die periode heeft Thuja geïnvesteerd in een aantal succesvolle startups waaronder niet de geringste: ‘Argenx onder andere, inmiddels behorend tot de grootste biotechbedrijven van Europa’, zegt Michel Briejer, Managing Partner van Thuja Capital, niet zonder trots. ‘Sinds onze oprichting hebben we ons volledig geconcentreerd op startende ondernemers die een idee in de medische hoek willen omzetten in een bedrijf. Dan kan het gaan om de ontwikkeling van een nieuw medicijn, een medisch device of software. Producten die officieel gecertificeerd moeten worden, en waarvoor een markttoelating nodig is. Heel vaak ontstaan die ideeën in academische ziekenhuizen en universiteiten. Tijdens promotietrajecten bijvoorbeeld. Artsen en onderzoekers vinden een nieuwe aanpak voor een medicijn of bedenken een revolutionaire diagnosetool. Mooi, maar hoe gaat het verder? Geen bank of traditionele participatiemaatschappij die wil instappen, omdat het financiële risico te hoog is. Meestal blijft zo’n mooi idee dan op de plank liggen. Op zo’n moment komt een venture capitalist als Thuja Capital in beeld.’

Heeft Thuja dan een grote zak geld staan? ‘Zo eenvoudig is het niet’, vervolgt Michel Briejer. ‘Wij gaan eerst in gesprek met de onderzoeker danwel de ondernemer in spe. Na een eerste screening beslissen we of een nader onderzoek zinvol is. Zo ja, dan gaan wij bij ons brede netwerk te rade. Met specialisten toetsen we de technische en medische haalbaarheid, er volgt marktonderzoek en zo bouwen we aan een gedetailleerd businessplan. Dat bespreken we vervolgens met onze eigen adviesraad. Als zij ook enthousiast zijn, dan zorgen wij, in ruil voor aandelen, voor het benodigde kapitaal en begeleiding.’

Thuja is geen fonds dat uit is op snelle winst. ‘Integendeel. Participaties houden we gemiddeld acht tot tien jaar aan. Is het bedrijf volwassen, dan trekken we ons terug en verkopen we onze aandelen. Mooi voorbeeld is Nightbalance, dat een device voor behandeling van slaapapneu ontwikkelde en inmiddels door Philips is overgenomen. Of natuurlijk Argenx dat beursgenoteerd is. Uiteraard is het onze bedoeling om naast impact ook winst te maken. Voor onze aandeelhouders en omdat er altijd weer nieuwe ondernemers bij ons aankloppen. Onze missie is bijdragen aan innovaties met impact in de gezondheidszorg.’

Brightlands Maastricht Health Campus participeert voor een bescheiden bedrag in het Thuja Capital Healthcare Fund III. ‘Maar het gaat ons vooral om de strategische samenwerking. Die zal ertoe leiden dat we nóg beter in staat zijn de meest kansrijke ideeën van Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+ om te zetten in succesvolle bedrijven met de noodzakelijke (vervolg)financiering’, aldus Jan Cobbenhagen. ‘Als campus is het onze taak spin-offs op te richten en hen te ondersteunen in hun groeiambities. Mooie ideeën moeten een vertaling vinden naar de maatschappij, naar praktische toepassingen zoals medicijnen en apparatuur. En dat vereist forse investeringen. De ‘investor readiness’ van spin-offs is dan ook cruciaal om succesvol die markt te bereiken. Thuja heeft veel ervaring met de financiering van spin-offs uit academische medische centra en universiteiten en heeft een breed venture capital netwerk. De participatie van LIOF in deze samenwerking is een pré voor ons ecosysteem. Ik ben er dan ook van overtuigd dat diverse spin-offs gaan profiteren van deze samenwerking.’

Thuja Capital is kind aan huis bij een aantal universitaire medische centra. In Nederland (Radboud en Utrecht UMC), België (Luik en Leuven) en ook in Duitsland (Aken). Ook twee Maastrichtse startups op de Brightlands Health Campus werken met kapitaal van Thuja. Via het derde Thuja Capital Healthcare Fund worden dat er ongetwijfeld meer. ‘Dat verwachten we wel’, zegt Michel Briejer. ‘Deze regio is zo innovatief met een aantal topcentra in Aken, Luik, Hasselt en Maastricht in een straal van pakweg 25 kilometer. We zien de grensoverschrijdende samenwerking groeien, krachten worden gebundeld. Het is niet voor niets dat Brightlands Maastricht Health Campus en LIOF in dit fonds instappen. Zij zien ons trackrecord, zij weten dat we met de expertise in ons netwerk goede keuzes maken. Andersom verheugen wij ons op de samenwerking. Met 45 miljoen euro hebben we flink wat slagkracht om 10 à 15 starters in het zadel te helpen. En dat kunnen er meer worden, want we willen het kapitaal verder uitbreiden. Er is belangstelling genoeg. Er is geen gebrek aan kapitaal. Wij werken echter niet met partijen die snel willen cashen.’

Tys van Elk, directeur van ontwikkelingsmaatschappij LIOF, over de deelname in het nieuwe fonds van Thuja Capital. ‘Een sterke fondsmanager met een sterk trackrecord, zowel inhoudelijk als qua rendementen op eerdere fondsen. Thuja is een zogenaamde lifecycle investeerder, waarbij het echt in groei van startup naar scale up en verder kan financieren. Het fonds sluit goed aan bij de ambities van de Brightlands Maastricht Health Campus, voor LIOF een belangrijke speler in het ecosysteem op dit gebied in Limburg.’

Bron: Brightlands (Persbericht)