← Al het nieuws

Samenwerken aan passende zorg: ja, graag – op naar de revolutie!

Gepast gebruik én een passende organisatie van de zorg – samen gepaste zorg – zijn hard nodig voor het behoud van betaalbare, kwalitatief hoogstaande en toegankelijke zorg in Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut (ZIN) presenteren daarom deze week een advies en actieplan in één. Goed voor een efficiëntieslag binnen het bestaande systeem, maar wat HollandBIO betreft draaien we nog teveel om de hete brij heen: passende zorg vraagt geen evolutie, maar revolutie!

Ook HollandBIO ziet al jaren verspilling in de zorg, doordat patiënten niet altijd (gelijk) de juiste behandeling ontvangen. Wat zijn we daarom blij met de aanbeveling van de NZa en ZIN dat de gezondheid en het functioneren van het individu het nieuwe uitgangspunt moet worden. Alleen botst dit pontificaal met onze huidige manier van evidence based denken, waarbij we alleen behandelingen toelaten die gemiddeld genomen in een gestandaardiseerde groep effect laten zien. Hoe gaan we deze patstelling oplossen?

Om verspilling tegen te gaan, gaat ZIN onder meer bewezen niet-effectieve zorg uit het basispakket halen. HollandBIO vraagt zich af hoe dit in de praktijk uitpakt. Want wat gaat ZIN doen als een middel in de ene patiënt niks doet, maar bij een ander wel aanslaat? Blijven we varen op de evidence based aanpak op groepsniveau, of komt er – in lijn met de bovengenoemde ambitie – ruimte voor een meer gepersonaliseerde afweging?

In plaats van de evolutie in het tegengaan van verspilling en het meer op het individu inzetten en vergoeden van behandelingen, heeft HollandBIO meer vertrouwen in de bio(tech)revolutie, zoals eerder beschreven door McKinsey. De aankomende jaren zullen we dankzij technieken als Whole Genome Sequencing steeds beter kunnen voorspellen waarom de ene persoon ziek wordt, en de ander niet. Waarom een bepaald geneesmiddel in de ene persoon wel werkt en in de ander niet. Data is de sleutel tot succes, en het hebben van brede registers op patiëntniveau een randvoorwaarde. Daarom zou Nederland partijen die bijdragen aan het inzamelen, vastleggen en analyseren van deze data met een rode loper moeten onthalen. Juist deze spannende innovaties laat het rapport buiten beschouwing – en dus staat HollandBIO te trappelen om dit perspectief alsnog ter tafel te brengen!

Lees hier het advies en actieplan van NZa en ZIN: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/11/30/zorginstituut-en-nza-schetsen-in-advies-randvoorwaarden-passende-zorg