← All news

Ruim baan voor moderne veredelingsmethoden

Midden in de komkommertijd was het nog nooit zo spannend voor de biotech sector. Kunnen we straks gewassen ontwikkelen waar de samenleving om staat te springen? Gewassen die duurzamer geteeld kunnen worden, gezond en lekker zijn. Ligt moderne plantenveredeling nu echt binnen handbereik? Op 25 juli zal het Europese Hof van Justitie (EHJ) uitspraak doen of mutagenese en de moderne vormen daarvan uitgezonderd zijn van de wetgeving voor genetisch modificatie (GM-wetgeving). Advocaat Generaal Bobek heeft dit in zijn op 23 januari 2018 uitgebrachte advies al bevestigd. HollandBIO ziet dit als een grote kans en hoopt dat het Europese Hof het advies overneemt.

Ter voorbereiding van de EHJ uitspraak is er op 21 juni een projectbijeenkomst geweest met de betrokken leden. Daarin zijn de verschillende scenario’s van de uitspraak en de mogelijke gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven besproken. We hopen natuurlijk dat ook het EHJ bevestigt dat de moderne veredelingsmethoden niet onder de GM-wetgeving vallen. Dat zou betekenen dat alle gewassen ontwikkeld met die methoden en waarin geen soort-vreemd DNA is geïntroduceerd (en die dus ook in de natuur kunnen voorkomen), niet onder de GM-wetgeving vallen. Aanvullende wetgeving is volgens ons ook niet nodig. De reguliere regelgeving voor milieu, zaden en planten en voedsel zijn voldoende om de veiligheid te waarborgen. Zie hiervoor ook het recent gepubliceerde artikel van een aantal juridische experts. Maar ook als het EJH anders besluit, zullen we de uitspraak aangrijpen om onze sector in een positief daglicht te zetten en momentum te creëren voor verandering.

HollandBIO is nu hard aan het werk om bovenstaande boodschap te verspreiden en uit te leggen. Daarvoor voert ze vele gesprekken met betrokken departementen, medestanders, de media en de politiek. Voor deze laatste groep is er in februari samen met Plantum een ‘De wereld draait door’ (DWDD) bijeenkomst georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst konden de woordvoerders van de verschillende politieke partijen rechtstreeks in gesprek gaan met wetenschappers, bedrijven en milieuorganisaties. De bijeenkomst was zo succesvol dat er in het najaar een nieuwe DWDD-editie zal worden georganiseerd met de jongerenafdelingen van de politieke partijen.