← Al het nieuws

Ronde Tafel Vaccineren: sneller adviseren en beter informeren

, ,

Afgelopen maandag liet de Tweede Kamer Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich uitgebreid informeren over vaccineren. Het unanieme oordeel van de experts die deelnamen aan de Ronde Tafel: om de preventieve kracht van vaccins in de bestrijding van infectieziekten optimaal te benutten, zijn snellere advisering door de Gezondheidsraad (GR) én betere voorlichting over vaccins cruciaal. Precies de punten waar ook HollandBIO aandacht voor vroeg in haar position paper “nog verder met vaccineren”. Voor HollandBIO was het dan ook bepaald geen Blue Monday!

Snelle advisering voor elk geregistreerd vaccin
De doorlooptijden van de GR zijn een belangrijke bottleneck in het huidige adviseringstraject rond vaccins. Verschillende experts drongen daarom tijdens het rondetafelgesprek aan op een snellere advisering van de GR. Zonder een advies kent een vaccin immers geen plaats in het zorgstelsel, en dus geen toepassing. Het artikel van de NOS vat dit mooi samen. HollandBIO’s oplossing gaat nog een stap verder: een tijdig advies over elk geregistreerd vaccin, met open vizier voor alle mogelijke toegangsroutes.

Betere voorlichting binnen en buiten vaccinatieprogramma’s
Voorlichting over vaccins is één van de actielijnen van het plan van Staatssecretaris Blokhuis om de vaccinatiebereidheid te verhogen. Experts vinden het minstens zo belangrijk dat elke Nederlander op de hoogte is van vaccins tegen infectieziekten die niet onder het programmatisch aanbod vallen. Op individueel niveau kunnen deze vaccins immers gezondheidsvoordeel opleveren en nare infectieziekten voorkomen. Een gebrek aan communicatie richting burgers staat de individuele inzet van vaccins in de weg. Nederland laat hiermee al jaren gezondheidswinst liggen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, met communicatie op maat.

Het vervolg: debatteren over vaccineren
Het rondetafelgesprek is de opmaat naar een te plannen plenair Tweede Kamer debat over vaccinatie in Nederland. Tijdens dit debat krijgen Kamerleden de kans om vragen te stellen over het vaccinatiebeleid van Staatssecretaris Blokhuis. Nu de vaccinatiegraad lijkt te stabiliseren, is de tijd rijp om de uitdagingen in de strijd tegen infectieziekten bij de bron te tackelen. Met zoveel eensgezindheid over de te bewandelen routes, moet het voor het kabinet een no-brainer zijn om door te pakken. Op naar een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten!