← Al het nieuws

Revolverende fondsen jagen innovatie aan

, , ,

Steeds vaker zet de overheid revolverende fondsen in om marktfalen aan te pakken. De Algemene Rekenkamer onderzocht 24 fondsen met een omvang van ruim € 3,6 miljard. De fondsen richten zich op projecten met een maatschappelijk doel. Doordat de opbrengsten terugvloeien naar het fonds, kan het geld meerdere keren worden ingezet. Bovendien hebben de fondsen vaak een katalyserende werking, waardoor de overheidsbijdrage de inzet van privaat geld stimuleert. Daarmee is het een perfect instrument om innovatie aan te jagen, ook – of misschien wel juist – in de life sciences. HollandBIO kijkt dan ook uit naar de mogelijkheden die de oprichting voor Invest-NL hierin kan bieden.

Een revolverend fonds is een financieel beleidsinstrument waarbij leningen of deelnemingen 1 maal kunnen worden uitgezet. Uitgangspunt is dat ten minste een gedeelte van de middelen moet terugvloeien zodat deze opnieuw uitgezet kunnen worden. Het uiteindelijke doel is om een maatschappelijke meerwaarde te bewerkstelligen die zonder het instrument zou zijn uitgebleven. Ook de life sciences profiteert van dergelijke fondsen, zoals het Innovatiekrediet en de Seed capital regeling.

Invest-NL

De fondsen zijn bedoeld om langjarig te investeren. De inbreng van overheidsgeld versterkt het vertrouwen van marktpartijen en verlaagt het risico, waardoor eenvoudiger privaat geld kan worden aangetrokken. Ondanks het groeiende aantal fondsen, bestaat er geen specifieke regelgeving. In 2017 bedroeg de rijksbijdrage ruim € 3,6 miljard. Met de oprichting van Invest-NL komt daar de komende jaren nog eens € 2,5 miljard bij.

Gaten in financieringslandschap

Invest-NL gaat zich richten op de financiering van start-ups en scale-ups. De overheid krijgt hiermee een instrument in handen om marktfalen in maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid en zorg en sleuteltechnologieën als biotechnologie aan te pakken. Deze aansluiting van Invest-NL bij het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid kwam recent al naar voren. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over Invest-NL. HollandBIO is blij dat de oprichting een stap dichterbij komt en ziet het als een mooie kans om de gaten in het financieringslandschap voor life sciences te overbruggen.

Meer informatie

Het hele rapport lees je op de website van de Algemene Rekenkamer: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2019/04/16/miljarden-in-revolverende-fondsen-maar-verantwoording-nog-summier