HollandBIO is blij dat de voorgenomen versobering van de WBSO in 2018 grotendeels van de baan is. Sterker nog, een eerste inschatting voor de WBSO in 2019 laat een bijstelling naar boven zien in alle schijven! Dit blijkt uit de Kamerbrief van staatssecretaris Mona Keijzer naar aanleiding van de aangenomen motie van VVD-Kamerlid Hayke Veldman c.s. In het voorstel om het onderliggende systeem voor de WBSO te hervormen groeit het budget mee met de innovatiegrondslag in Nederland. De definitieve percentages volgen met Prinsjesdag. Door deze maatregel creëert de staatssecretaris ruimte om innovatie door bedrijven sterker te belonen. HollandBIO heeft hier sinds de voorgenomen versobering op gehamerd en boekt hiermee een mooi resultaat voor haar achterban!

Klik hier voor de volledige Kamerbrief.