← Al het nieuws

Reconstructie testcapaciteit illustreert expertise en toegevoegde waarde private partijen

De uitgebreide reconstructie in het NRC Handelsblad van het opschalen van de COVID-19 testcapaciteit door de Nederlandse overheid dit voorjaar maakt één ding duidelijk: het was een hectische en onzekere tijd, waarin onder hoge druk en met beperkte kennis grote beslissingen genomen moesten worden. Ook HollandBIO speelde een bescheiden rol, met een inventarisatie en aanbod voor mogelijke testcapaciteit bij biotechbedrijven. Waar de overheid in eerste instantie koos voor andere opties, ziet HollandBIO inmiddels steeds meer ruimte voor en erkenning van de expertise en toegevoegde waarde die private partijen bieden: of het nu gaat om de recente uitbreiding van de testcapaciteit of het toewerken naar een ‘testsamenleving’ in samenwerking met onder andere VNO-NCW.

In de afgelopen jaren is een voelbare terughoudendheid vanuit de overheid merkbaar om met bedrijven of een sector om tafel te gaan. Het erkennen van bedrijven als onderdeel van het ecosysteem, en hun rol in het realiseren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zou business as usual moeten zijn: of we het nu hebben over de pandemie, de transitie naar personalised medicine, preventie, verduurzaming of een ijzersterk innovatieklimaat.

Als vertegenwoordiger van private partijen staat HollandBIO te trappelen om een bijdrage te leveren aan de uitdagingen die ons op korte en langere termijn te wachten staan in Nederland. We zijn er sterk van overtuigd dat de beste antwoorden en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen ontstaan door openlijke en gelijkwaardige samenwerking tussen publieke en private partijen.

Lees hier het hele artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/30/te-laat-te-weinig-te-traag-en-niet-goed-doordacht-a4022042