← Al het nieuws

Publieke investeringen jagen private investeringen aan

Het Centre for Economic Policy Research (CEPR) heeft in een recent gepubliceerd onderzoek aangetoond dat er een sterke positieve relatie is tussen publieke investeringen en het losmaken van extra private investeringen. Wanneer de overheid voldoende en efficiënte financieringsinstrumenten inzet om vroege fase bedrijven te ondersteunen, zullen ook private investeringen toenemen.

Versterken publieke investeringen

In het onderzoek van het CEPR komt naar voren dat wanneer effectieve overheden voldoende en efficiënte financieringsinstrumenten hebben, die aansluiten bij de financiële behoefte van bedrijven, dit resulteert in een grotere (financiële) betrokkenheid van de private sector.

De vroege fase financiering en het innovatiekrediet zijn twee voorbeelden van belangrijke financieringsinstrumenten die de Nederlandse overheid inzet om vroege fase bedrijven te ondersteunen. Ook voor biotech bedrijven zijn deze middelen van groot belang om in een vroege fase innovaties verder te kunnen ontwikkelen. De vliegwielfunctie om meer private investeringen te realiseren, kan op de volgende manieren worden versterkt:

  • Financieringsinstrumenten beter aan laten sluiten op de financiële behoefte van vroege fase bedrijven;
  • Bestaande financieringsinstrumenten qua omvang vergroten;
  • Nieuwe financieringsinstrumenten oprichten. Denk bijvoorbeeld aan subsidies die onder bepaalde voorwaarden verstrekt worden om vroege fase bedrijven helpen met het versnellen van innovaties. 

Kortom, het vergroten van publieke investeringen in vroege fase bedrijven trekt extra private investeringen aan. Voor biotech bedrijven zal dat inhoudelijk betekenen dat innovaties op het gebied van gezondheid en duurzaamheid sneller naar de maatschappij gebracht worden en ten goede komen van patiënt en consument.     

HollandBIO roept daarom ook op om de publieke investeringen verder te versterken om het Nederlandse innovatieklimaat nog aantrekkelijker te maken.

Lees het volledige onderzoek van het CEPR hier.