← Al het nieuws

Publicatie van resultaten van klinische studies kan consistenter

Om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen zo effectief mogelijk te laten verlopen, is het van belang om het onderzoeksproces zo goed als dat kan te documenteren. Zo kunnen we het beste van elkaar leren. Wanneer de resultaten van een klinische studie positief zijn, wordt dit gelukkig breed gecommuniceerd. Helaas schort het hier nog aan als de resultaten onverhoopt tegenvallen, zo stelt ngo Health Action International in een recent rapport. Daarin staat dat slechts 3% van de resultaten van de klinische studies in Nederland gepubliceerd zijn.

In dit rapport is van 23 organisaties die klinische studies sponsoren onderzocht in hoeverre zij alle resultaten van hun studies publiceren. Wat opvalt is dat de meeste organisaties slecht scoren, met vaak tot wel 100% van de studies waar geen resultaten van bekend zijn. Twee bedrijven scoren het beste. Elders in de media worden een aantal kritische noten geplaatst rond de criteria in het rapport betreffende publicatie van resultaten. Met name universiteiten zijn minder consistent in het publiceren. Bedrijven publiceren de resultaten wel vaker, maar met name in het land waar het hoofdkantoor staat, wat in Nederland vaak niet het geval is. Ook is een trialregister niet de primaire plek om de resultaten van een klinische studie te presenteren. Binnen universiteiten is het gebruikelijk om te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift en bedrijven stellen een Clinical Study Report (CSR) op voor de communicatie van de resultaten. Dit gebeurt beide zeer regelmatig. De CSR’s zijn grotendeels op de website van de EMA te vinden.

Iedereen is gebaat bij open communicatie van studieresultaten. Wanneer negatieve resultaten niet publiekelijk bekend zijn, is het risico op herhaling groot, terwijl die tijd en energie ook in nieuwe innovaties gestoken had kunnen worden. Ook de CCMO is daarvan doordrongen en betreurt dat haar herhaalde oproepen niet hebben geleid tot een toename van de publicatie van onderzoeksresultaten in de openbare trialregisters. De CCMO heeft goede hoop voor de toekomst en wijst op een Europese verordening die naar verwachting eind volgend jaar van kracht wordt. Dan wordt de registratie van de onderzoeksresultaten voor geneesmiddelenonderzoek in het Europese onderzoeksportaal, en daarmee publicatie in het openbare register, een wettelijke verplichting.