← #nieuws

Proefschrift: vaccinaties redden duizenden levens in Nederland

,

Vaccineren helpt, constateert kersverse doctor Maarten van Wijhe. Met succes verdedigde hij vorige week aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn proefschrift over de impact van vaccinatieprogramma’s in Nederland. Zijn conclusie liegt er niet om. Door tegen zeven aandoeningen te vaccineren, zijn tussen 1953 en 1992 ruim zesduizend tot twaalfduizend gevallen van kindersterfte voorkomen. Het proefschrift is een stevige bevestiging van belang van het Rijksvaccinatieprogramma. HollandBIO is van mening dat verdere uitbreiding van dit programma, dat inmiddels tegen twaalf ziekten beschermt, Nederland in staat stelt nóg meer gezondheidswinst te verzilveren, zowel op collectief als individueel niveau. HollandBIO roept daarom op tot een breed gedragen, proactieve overheidsvisie op de preventie van infectieziekten. Wij zijn immers pas écht tevreden als alle vaccineerbare aandoeningen de wereld uit zijn.

Benieuwd naar het proefschrift van Maarten? Lees (delen van) ‘The public health impact of vaccination programmes in the Netherlands – A historical analysis of mortality, morbidity, and costs’ hier: https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/the-public-health-impact-of-vaccination-programmes-in-the-netherlands(29a46600-ad10-447d-a38c-df8f1bdc7ed1).html