← Al het nieuws

Prinsjesdag 2021 – Na coronacrisis nu klimaat, zorg en innovatie hoog op de agenda

,

De in recordtempo uitgerolde coronavaccins hebben Nederland een uitweg geboden uit de coronacrisis. Daardoor kan de regering zich nu beter richten op prangende thema’s als de klimaatcrisis en de toekomstige organisatie van zorg. Gelukkig ziet de regering ook dat innovaties daar een belangrijke bijdrage aan leveren – of het nu gaat om gezondheidszorg, de circulaire economie of een duurzame landbouw. Daar is HollandBIO het roerend mee eens, want we zien dat biotechnologie Nederland bij uitstek de kans biedt om op een duurzame manier ons verdienvermogen te vergroten. 

Die boodschap weerklonk dan ook uit de Troonrede die koning Willem-Alexander vanuit de Grote Kerk in Den Haag uitsprak. Zo beklemtoonde hij hoe de coronacrisis ons allemaal het belang van “samenwerking en afstemming in de zorg” heeft laten zien. Vorige Prinsjesdag was het nog smachten op coronavaccins die de samenleving – in sommige opzichten zelfs letterlijk – lucht geven, maar binnen één jaar na uitbreken van de pandemie boden maar liefst vier biotechnologische innovaties uitweg en verlichting van de meest ingrijpende crisismaatregelen. De regering stelt zich dan ook primair deze prangende vraag: “hoe zorgen we dat we paraat staan voor een volgende pandemie?” Daarvoor werkt de regering aan een plan, waarin ze hopelijk de aanbevelingen van vaccingezant Hans Schikan meeneemt. 

Daarnaast is volgens de koning de bestrijding van de klimaatcrisis “zonder twijfel het meest dringend” en biedt “een ambitieus klimaatbeleid ook kansen: voorop de kans een mooier, schoner en veiliger land na te laten. Maar ook economische kansen, bijvoorbeeld in de export en toepassing van Nederlandse kennis op het gebied van duurzame technologie”. Dat zullen tal van biotech bedrijven beamen die hier zo hard aan werken. 

Miljoenennota 

In de Miljoenennota gaat het kabinet dieper in op de thema’s die koning Willem-Alexander aanhaalt. In dit beleidsdocument spelen duurzaamheid, het duurzaam betaalbaar houden van de gezondheidszorg en het stimuleren van het Nederlandse innovatie- en verdienvermogen een belangrijke rol. Zo stelt het kabinet dat in de zorg stevige keuzes de komende tijd noodzakelijk zijn omdat de zorgkosten anders hoog oplopen, bijvoorbeeld door veel meer in te zetten op preventie, het beter organiseren van de zorg, een focus op gepaste en gerichte zorginterventies en het werken aan uitkomstafspraken met ziekenhuizen in de curatieve zorg. 

Ook de ambitie dat Nederland over 30 jaar klimaatneutraal is, betekent vanuit het perspectief van het kabinet dat keuzes maken nodig is. Verduurzaming van onder andere de industrie, de gebouwde omgeving en de landbouw vraagt om het stimuleren van innovaties en nieuwe technologieën die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Het huidige beleid kent nog niet in elke sector een goede balans van (instrumenten voor) normeren, beprijzen en subsidiëren. De beleidsvraagstukken en sectoren uit het rapport Bestemming Parijs, waarin onder andere gecultiveerd vlees als beloftevolle innovatie terugkomt voor de landbouw, verdienen de aandacht van een volgend kabinet. 

Innovatie en ondernemerschap bieden volgens het kabinet een uitweg uit de coronacrisis, het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op duurzaamheid en zorg en tegelijkertijd het versterken van het innovatie- en verdienvermogen. Het versterken van onderzoek, wetenschap en innovatie is in de ogen van het kabinet essentieel. 

Tot slot deelde de regering ook nog “een compliment [uit] aan het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven”, vanwege de “intrinsieke kracht van de Nederlandse economie” dat ruimte biedt “om verder te bouwen aan het Nederland van morgen”. Daarvoor heeft de regering ook bijna een verdubbeling in petto van de bijdrage voor het Nationaal Groeifonds. Ook HollandBIO heeft natuurlijk flinke plannen voor het Nederland van morgen en bereidt in een brede coalitie een groeiplan voor. Op aanstaande donderdag (23 september) en op dinsdag 28 september kunnen HollandBIO-leden daar overigens nog over meepraten.