← #nieuws

PPS-Evaluatie: Neem het MKB mee

, ,

Het MKB kan meer profiteren van de publiek private samenwerkingsregeling (PPS), en hier moet werk van gemaakt worden. Dat is een van de conclusies van Dialogic in een evaluatie van de PPS-regeling. Ook HollandBIO hoort al langer signalen uit het veld dat de regeling niet helemaal aansluit bij de wensen van ondernemers. We hopen dat een volgend kabinet met de aanbevelingen aan de slag gaat en wij helpen graag de aansluiting met het innovatieve MKB te vinden! 

PPS-regeling 

De PPS-regeling is een hoeksteen van het innovatiebeleid en kan daarmee een belangrijke rol voor ondernemers spelen. Het basisprincipe van de PPS-toeslag is simpel. Voor iedere euro private cash R&D-bijdrage van een bedrijf aan een onderzoeksorganisatie, legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er € 0,30 bij aan PPS-toeslag. Die PPS-toeslag moet weer ingezet worden voor R&D. 

Het belang van de regeling voor het innovatiebeleid is te zien in de groei van de regeling: waar de regeling in 2013 nog €60 miljoen behelsde, daar is deze in 2020 gegroeid naar €150 miljoen. In 2020 werd met de PPS regeling €1,67 miljard aan private investeringen aangetrokken. 

Achterblijvende rol voor het MKB 

Door hun wendbaarheid spelen MKB-bedrijven een belangrijke rol in het aanjagen van innovatie. Die sleutelpositie in het innovatielandschap wordt niet weerspiegeld in de PPS-regeling. Maar 1700 MKB’ers van de in totaal 20.000 MKB’ers die ons land rijk is, deden mee in 2020. Dat is jammer, want als in een van de hoekstenen van het Nederlandse innovatiebeleid zo’n belangrijke partij ondervertegenwoordigd is, missen we kansen. 

Bij HollandBIO horen we vaak van onze achterban dat de PPS-regeling beter aan kan sluiten bij de behoeften van het innovatieve MKB. De PPS-regeling richt zich nu met name op fundamenteel onderzoek, terwijl MKB’ers zich met name op de toepassing richten. Een MKB’er heeft vaak maar enkele assets die in een hoogcompetitieve omgeving zo snel mogelijk naar de markt gebracht moeten worden. Fundamenteel onderzoek is dan een nice-to-have, maar geen need-to-have.  

Wij kijken dan ook niet op van de conclusie in de evaluatie dat de PPS-regeling nu slechts relevant is voor een beperkt deel van het mkb. Wij sluiten ons aan bij het advies om meer MKB-bedrijven te betrekken bij de PPS-toeslagregeling. Als vertegenwoordiger van de biotechsector denken we graag mee met een nieuw kabinet!