← Al het nieuws

Positieve evaluatie Innovatiekrediet: regeling met 5 jaar verlengd

,

Afgelopen maanden liet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aantal financieringsinstrumenten evalueren. Uit de evaluatie van onder andere het Innovatiekrediet, de VroegeFaseFinanciering en de Seed Capital-regeling blijkt dat sinds de start ongeveer duizend ondernemingen zijn geholpen. Staatssecretaris Mona Keijzer concludeert dat de regelingen ondernemers verder helpt en heeft besloten de regelingen met nog eens vijf jaar te verlengen. Een mooie eerste stap voor de innovatieve MKB’ers uit de life sciences sector, waar de financieringsvraag uitdaging nummer één is en blijft. In de reactie op de aanbevelingen bij de evaluatie van het Innovatiekrediet stelt de staatssecretaris verder dat de nieuw op te richten financieringsinstelling Invest-NL naar verwachting ook een rol kan hebben bij het bieden van vervolgfinanciering.

 

Uit de evaluaties blijkt dat de regelingen het aanbod van risicokapitaal voor ondernemingen  versterken en additioneel zijn aan de markt. Start-ups en scale-ups kunnen hiermee aan financiering komen die zij anders niet hadden kunnen krijgen. HollandBIO droeg als gesprekspartner voor de interviews en de expertsessies bij aan de evaluatie van het Innovatiekrediet en is blij met de positieve evaluatie. Mede door het Innovatiekrediet weten bedrijven hun financiering rond te krijgen, gaan zij meer investeren in R&D en wordt de werkgelegenheid vergroot. Hiermee sluit de regeling aan bij maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Gaten in financieringslandschap

Toch is er niet alleen goed nieuws. Al jaren staat het budget voor klinische ontwikkeltrajecten binnen het Innovatiekrediet onder druk. Uit de recente Financieringsmonitor van het CBS blijkt dat er een knelpunt zit in de financiering van innovatieve start-ups en scale-ups. Voor de financiering van bedrijven in de life sciences zijn investeerders nodig die bereid zijn risico’s te nemen. Die staan in deze fases niet in de rij, waardoor er gaten vallen in het financieringslandschap.

 

Tweetrapsraket

Dit marktfalen kunnen we aanpakken door de financieringsgaten voor zowel start-ups als scale-ups te dichten met een elegante tweetrapsraket. Met een uitgekiende financieringsmix voor alle fases van ontwikkeling ligt een mooie toekomst in het verschiet. Het verlengen van een regeling als het Innovatiekrediet is een mooie stap om het innovatieklimaat te blijven versterken in de life sciences. Maar de oprichting van Invest-NL geeft pas echt de mogelijkheden om als life sciences sector valorisatie van academische kennis een impuls te geven, de sector competitiever op de internationale kapitaalmarkt te maken, de bijdrage aan economische groei en werkgelegenheid toe te laten nemen en tegelijkertijd een verschil te maken op maatschappelijke uitdagingen rond gezondheid en zorg.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.