← Al het nieuws

Politiek ontbijt over werkbehoud bij kanker

Tijdens een politiek ontbijt in Den Haag pleitte Fit for Work, een platform van meer dan 25 maatschappelijke organisaties en partners uit het bedrijfsleven zoals AbbVie, voor maatregelen die bijdragen aan werkbehoud na ziekte of bij een chronische aandoening. Op dit moment verliest minstens een kwart van de mensen met kanker zijn baan. Patiënten die hun baan verliezen, herstellen vaak minder snel, vallen sociaaleconomisch sneller terug, en doen een groter beroep op uitkeringen. Werkgevers raken daarnaast vaak goede krachten kwijt, omdat het financieel niet anders kan.

Daar moet verandering in komen. En dat kan ook. Daarom kwam het hele werkveld samen tijdens de bijeenkomst: medici, patiëntenverenigingen, ministeries, werkgevers, vakbonden, en Kamerleden van CDA, D66 en GroenLinks. Verschillende oplossingsrichtingen passeerden de revue, van een no-riskpolis voor werkgevers in het mkb tot en met structurele financiering voor gespecialiseerde bedrijfsartsen op poli’s oncologie.

Lees verder op Skipr voor een uitgebreid verslag:

https://www.skipr.nl/partnernieuws/id36647-maak-werkbehoud-onderdeel-van-de-behandeling–politiek-ontbijt-over-werkbehoud-bij-kanker.html

https://www.fitforworknederland.nl/werkbehoud_kanker/