← Al het nieuws

Plenair debat vaccinatie in Nederland

,

Nog geen maand na het rondetafelgesprek over vaccineren, debatteert de Tweede Kamer aanstaande donderdag 14 februari in een plenaire setting over vaccinatie in Nederland. Het momentum dat zich het afgelopen jaar rond vaccineren heeft opgebouwd, bereikt daarmee op Valentijnsdag een absolute climax. De verwachtingen bij HollandBIO zijn hooggespannen.

HollandBIO is benieuwd welk Kamerlid als eerste doorpakt op de onomwonden oproep van de genodigde experts tijdens het Rondetafelgesprek. Volgens deze experts zijn snellere advisering door de Gezondheidsraad én betere voorlichting en communicatie over vaccins binnen en buiten de vaccinatieprogramma’s cruciaal voor een optimale inzet van vaccins in de strijd tegen infectieziekten. Punten die perfect aansluiten bij HollandBIO’s position paper “nog verder met vaccineren”.

De vervolgvraag is of de Staatssecretaris bereid is met deze punten aan de slag te gaan. Bereidheid tot actie lijkt hem op dit dossier gelukkig niet vreemd. Zo presenteerde hij eind vorig jaar zes actielijnen om de vaccinatiebereidheid in Nederland te verhogen.

Wat HollandBIO betreft is de tijd rijp voor een zevende actielijn: een meer proactief en anticiperend vaccinbeleid, waarin alle vaccins – zowel binnen als buiten de programma’s – optimaal ingezet worden om gezondheidswinst in de strijd tegen infectieziekten te verzilveren. Viva la vaccinatie!

Meer informatie

  • Lees ons verslag van de eerdere Ronde Tafel hier
  • Lees de HollandBIO position paper met probleemschets en oplossingen op het vlak van vaccins hier
  • Lees meer over de actielijnen van Staatssecretaris Blokhuis in de Kamerbrief “verder met vaccineren