← Al het nieuws

PathoFinder ontwikkelt coronatest, uitslag in 2 uur!

PathoFinder uit Maastricht, heeft een test ontwikkeld waarbij binnen 2 uur vastgesteld kan worden of iemand besmet is met het nieuwe coronavirus. Voor deze test is inmiddels het CE-IVD label aangevraagd en PathoFinder gaat de test leveren aan verschillende ziekenhuizen binnen en buiten Nederland. PathoFinder verwacht enkele duizenden corona testen te gaan leveren in de komende weken. 

In december 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak plaats van een nieuw coronavirus. Het virus is veroorzaker van de ziekte COVID-19. PathoFinder’s bestaande RespiFinder 2SMART test, een paneltest om 22 verschillende bekende veroorzakers van luchtweginfecties aan te tonen heeft mede aan de wieg gestaan bij de ontdekking dat het hier om een nieuwe variant van het SARS-coronavirus ging.

De meeste patiënten met dit virus hebben vaak koorts en luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Door middel van de corona test van PathoFinder kan een arts bepalen of een patiënt een actieve infectie heeft met het virus. In Nederland is het coronavirus inmiddels bij een toenemend aantal mensen aangetoond. 

De RealAccurate Quadruplex Corona-plus PCR Kit, zoals de test van PathoFinder heet, is gebaseerd op de PCR-technologie waarmee in 2 uur accuraat kan worden vastgesteld óf er sprake is van een infectie met het nieuwe coronavirus. Bij verdachte patiënten wordt een neusswab afgenomen en gecombineerd met de Corona-plus test in het ziekenhuislaboratorium. Met de uitslag van deze test kan de arts bepalen of de patiënt behandeld/geïsoleerd moet worden om verspreiding van het virus te voorkomen. 

Bron: Pathofinder (persbericht)