← Al het nieuws

Pandemie-paraatheid-tip: benut de kennis van het bedrijfsleven

, ,

De coronacrisis maakt het zo klaar als een klontje: biotech maakt het leven beter. In recordtempo werden wetenschappelijke inzichten vertaald in bruikbare en levensreddende testen, vaccins en behandelingen: veelal in samenwerking met of binnen het bedrijfsleven. Toch blijven conclusies en aanbevelingen over de samenwerking met het bedrijfsleven vreemd genoeg uit, terwijl hier een schat aan expertise en verbetering te halen valt.

Biotech maakt het leven beter, dat werd tijdens de pandemie zichtbaarder dan ooit. Met vaccins, behandelingen en testen wisten we het aantal coronagevallen en doden enorm te reduceren, laat Vox-nieuws hier zien. Voor deze exceptionele prestatie is – naast geld – verschrikkelijk veel kennis nodig: een trits aan wetenschappelijke disciplines, kennis over productontwikkeling, productie, epidemiologie, klinisch onderzoek, veiligheid, inkoop, projectmanagement, logistiek, communicatie, marketing, verkoop en multidisciplinaire samenwerking, om maar een dwarsdoorsnede te noemen.

Niet zelden werken de onbetwiste toppers van een vakgebied bij bedrijven. Bedrijven vertegenwoordigen dan ook een schatkamer vol kennis, capaciteit en ervaring. Een schat die Nederland echter amper benut heeft voor het bestrijden van de coronapandemie, vindt HollandBIO. Sterker nog, de schatkamer werd amper geopend. Het bedrijfsleven werd slechts als leverancier en verkoper van een eindproduct gezien – en om reden van hun winstoogmerk vooral buiten de deur gehouden.

De afgelopen weken publiceerden onder meer de Onderzoekraad voor Veiligheid (hier), Berenschot (hier) en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (hier) hun eerste bevindingen over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. De conclusie: Nederland was onvoldoende voorbereid op de pandemie. Helaas hebben de publicaties tot dusver nauwelijks oog voor de gebrekkige samenwerking met het bedrijfsleven. Terwijl daar toch veel winst te behalen was geweest.

Juist in tijden van crisis is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten te komen wat je niet weet. Daarvoor is een blik naar binnen onvoldoende, deze moet naar buiten. Alle denkbare experts en disciplines moeten zo vroeg mogelijk aan tafel zitten, om hiaten in kennis, kunde en capaciteit te identificeren en te adresseren. Dus ook het bedrijfsleven. Bedrijven zijn dankzij hun commerciële aard bij uitstek geoefend in snelheid, resultaatgerichtheid en efficiency: onmisbare vaardigheden om met de beste behandeling als eerste de patiënt te bereiken, maar ook bijzonder nuttig in de strijd tegen een pandemie.

HollandBIO hoopt dat we deze les wel nog terug gaan zien in één van de vele onderzoeken die nog volgen. Want voor het voorkomen van infectieziekten en pandemieën, zijn de kennis, expertise en oplossingen uit de biotech onmisbaar.