← Al het nieuws

Overheidsinvesteringen met name nodig voor kennis- en kapitaalintensieve start-ups en scale-ups

,

Investeer als overheid vooral in startende en doorgroeiende bedrijven die kapitaal- en kennisintensief zijn, zoals in de biotech. Dat is de afdronk van HollandBIO van het FD-artikel waarin de overheid kritiek krijgt op haar grote rol in het verstrekken van durfkapitaal. Waar veel jonge techbedrijven tegenwoordig makkelijk zélf aan geld komen en de overheid mogelijk minder toegevoegde waarde heeft, zien verschillende experts in het artikel de situatie bij onder andere biotechbedrijven als wezenlijk verschillend. HollandBIO zet zich er dan ook voor in dat het kabinet juist meer investeert in deeptech, waar ook  biotech onder valt.

Het FD gaat in op de recente publicatie van onderzoekers Chris Eveleens en Jan Jacob Vogelaar in economenvakblad ESB waarin zij stellen dat de overheid tussen 2014 en 2019 gemiddeld €175 miljoen per jaar in start-ups stak. Van al het risicodragend kapitaal in Nederland is daarmee een vijfde publiek gefinancierd. Verschillende experts werpen de vraag op of de overheid hier wel een rol zou moeten hebben, zeker omdat de Nederlandse kapitaalmarkt voor techstart-ups steeds volwassener wordt. Tegelijkertijd stellen onder andere investeerder Johan van Mil en TechLeap-directeur Maurice van Tilburg dat Nederlandse deeptech bedrijven die veel onderzoek doen, hoge opstartkosten hebben en lange tijd geen omzet maken voordat zij een product hebben, juist baat hebben bij een grotere rol van de overheid bij investeringen. Met de lange doorlooptijden, hoge kapitaalbehoefte en grote risico’s zijn biotechbedrijven daar een illustratief voorbeeld van.

HollandBIO pleit al jaren voor grotere investeringen in de Nederlandse biotechsector. De overheid neemt voorzichtige stappen, bijvoorbeeld met het opzetten van het Deeptech Fonds dat geld gaat steken in innovatieve bedrijven uit diverse sectoren. Maar meer expliciete aandacht voor biotech is nodig zodat we bedrijven en het ecosysteem in Nederland sneller tot wasdom brengen. Het Nationaal Groeifonds zou, in navolging van bijvoorbeeld Zuid-Korea, specifiek kunnen kiezen voor biotech. Want juist onze sector stelt Nederland in staat ons verdienvermogen te vergroten terwijl we maatschappelijke uitdagingen op duurzaamheid, gezondheid en klimaat helpen oplossen. Investeren in biotech, is jezelf uit de crisis innoveren.