← #nieuws

Overheidsinvesteringen in Dutch Venture Initiative leveren vijfvoud aan risicokapitaal op voor ondernemers

De investeringsfondsen Dutch Venture Initiative I en II (DVI) hebben het afgelopen jaar gezorgd voor een investering van 166 miljoen euro aan durfkapitaal in 67 innovatieve ondernemers. Sinds 2013 is voor elke euro die de Nederlandse overheid in DVI investeert 5 euro risicokapitaal bij Nederlandse bedrijven terechtgekomen. Dit wordt gemeld bij het jaarverslag van DVI dat vandaag is gepubliceerd.

De twee DVI-fondsen zijn gevuld met geld van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het Europese Investeringsfonds (EIF) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en worden uitgevoerd door EIF. De fondsen investeren in andere risicokapitaalfondsen zodat via die investeringsfondsen de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor Nederlandse ondernemers vergroot wordt. Een investering van het DVI kan namelijk bij andere geldschieters het vertrouwen wekken om ook mee te doen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Ondernemers met een wereldidee hebben soms moeite met het vinden van investeerders. Vaak gaat het om nieuwe technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar voor traditionele investeerders en banken relatief grote risico’s aan kleven. De overheid wil deze ondernemers over het dode punt heen helpen en meer risicokapitaal voor ze beschikbaar maken. We investeren daarom honderden miljoenen om miljarden aan risicokapitaal beschikbaar te maken. Want wie investeert in onze groeibedrijven, investeert in de toekomst van ons land.”

Sinds de start van DVI in 2013 is er in totaal via 27 fondsen 701 miljoen euro geïnvesteerd in 150 Nederlandse bedrijven, die met name actief zijn in tech en in life sciences and health. Alle bijdragen uit door DVI gesteunde fondsen tellen op tot 4 miljard euro.

Voorbeelden van gesteunde bedrijven zijn Mimetas en VarmX. Mimetas ontwikkelde de organ on a chip, miniatuurorgaantjes van menselijk weefsel waar medicijnen snel en veilig op getest kunnen worden. VarmX heeft een medicijn uitgevonden waarmee ernstige bloedingen voorkomen en gestopt kunnen worden bij mensen die bloedverdunners slikken.

DVI investeert niet alleen overheidsgeld maar trekt via het EIF ook geld vanuit de EU aan om de onderliggende fondsen verder te vullen. Voor elke euro die de Nederlandse overheid in DVI investeert, ontvangen Nederlandse bedrijven circa vijf euro aan investeringen. Sinds 2013 hebben de DVI-fondsen geleid tot 36 succesvolle zogenoemde exits (overnames of beursgangen). Gemiddeld is drie keer de inleg terugverdiend bij een succesvolle exit. Dat heeft ervoor gezorgd dat DVI afgelopen boekjaar een positief resultaat van 11,1 miljoen euro heeft behaald.

Naast DVI heeft de overheid meer manieren om risicokapitaal beschikbaar te maken voor innovatieve bedrijven. Op 30 oktober 2020 maakten het kabinet en Invest-NL bekend samen een half miljard euro te willen investeren in Nederlandse start- en scale-ups. Daarbij is ook het EIF betrokken, dat 150 miljoen mee-investeert. Naar inschatting van het EIF kan door investeringen van andere geldschieters uit te lokken in totaal meer dan 1,5 miljard euro worden gemobiliseerd.

Bron: Rijksoverheid (Persbericht)