← Al het nieuws

Overheid wil aan de slag met stimuleren innovatieve (precisie)fermentatie  

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voerde Wageningen Economic Research (WEcR) een onderzoek uit om de inspanningen van de overheid op het stimuleren van (precisie)fermentatie in kaart te brengen en de drempels waar Nederlandse koplopers op innovatieve fermentatie tegenaan lopen te identificeren. Hollandbio was betrokken bij de uitvoering van deze opdracht waarbij verscheidene biotech bedrijven input hebben geleverd.

Het rapport is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd onder begeleiding van een Kamerbrief van LNV-minister Adema en bevat zes thema’s: novel food wetgeving, wetgeving en beleid op genetisch gemodificeerde organismen (GGO); marktontwikkeling en financiering; R&D en infrastructuur; human resources; sociale acceptatie en ethiek. 

In het rapport roept het bedrijfsleven de overheid op om een actievere rol te nemen in het ondersteunen van de samenwerking, om de wetgeving aan te passen en om te investeren in innovatie en opschaling. Uit het onderzoek is ook duidelijk geworden dat de overheid al actief werkt het adresseren van verschillende sectorale uitdagingen, waarbij het van belang is om hierover met sectorvertegenwoordigers en de bedrijven in gesprek te blijven. Hollandbio zal daarom ook in de toekomst zich actief inzetten om deze gesprekken te blijven organiseren zodat we de drempels zo veel mogelijk wegnemen en van Nederland een koploper maken op innovatieve (precisie)fermentatie.