← Al het nieuws

Overheid kondigt aanvulling op derde steunpakket aan

De overheid heeft een verruiming van de coronasteunmaatregelen aangekondigd. Het kabinet stelt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open voor bedrijven in alle sectoren, die tenminste een omzetverlies van 30% ondergaan.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals de huur. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Voor de tijdelijke verbreding TVL is € 140 miljoen gereserveerd. Bedrijven die tenminste een omzetverlies van 30% hebben, kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

Daarnaast blijft HollandBIO zich zo goed mogelijk inzetten voor maatregelen die zich richten op de vele bedrijven in de biotech sector die nog niet of nauwelijks omzet kennen vanwege hun lange ontwikkelhorizon, maar die wel degelijk last hebben van de coronacrisis.  

Lees het hele bericht met alle steunmaatregelen hier.