← Al het nieuws

Overbrug de gaten in het financieringslandschap voor biotech

,

Wie het nieuws vanuit de biotech sector een beetje volgt kan het niet ontgaan zijn, 2018 is een succesvol jaar. Met succesvolle IPO’s, record brekende investeringsfondsen en riante financieringsrondes zou je verwachten dat het beschikbare kapitaal voor biotech bedrijven tegen plinten klotst. Helaas is de situatie nog verre van ideaal. Een van de meest prangende verbeterpunten is dat het financieringslandschap flinke gaten vertoont. HollandBIO maakt zich daarom hard voor betere beschikbaarheid van kapitaal voor start-ups en scale-ups. Zo zetten wij ons in voor uitbreiding van het Innovatiekrediet en zien we kansen voor de life sciences binnen de nieuw op te richten financieringsinstelling Invest-NL.

Het ontwikkeltraject van geneesmiddelen duurt lang, is risicovol en kostbaar. De innovaties gaan het alleen redden wanneer we de route van lab naar patiënt weten te versnellen en verbeteren. Lukt ons dat, dan ligt een mooie toekomst in het verschiet, waarin de Nederlandse life sciences sector meer gezondheidswinst levert. Maar bovenal realiseert zij economische groei door hoogwaardige werkgelegenheid, een magneetwerking op internationale bedrijven en toenemende private investeringen. Door via investeringen de aanwas én doorgroei van Nederlandse life sciences bedrijven te stimuleren, komt dit toekomstideaal binnen handbereik.

Start-ups

We kennen in Nederland wetenschap van wereldformaat, maar weten die kennis onvoldoende te verzilveren in start-ups en bedrijvigheid. De bestaande financiering en ondersteuning vanuit de overheid voor startende bedrijven, of voor het starten van een bedrijf vanuit de academie, is ontoereikend om competitief te zijn in het internationale life sciences speelveld. De lange ontwikkeltijden en het beperkte risicoappetijt van private investeerders maakt het aantrekken van kapitaal uit de private markt in deze vroege fase lastig. Starters zijn daardoor onnodig veel tijd kwijt aan het verkrijgen van financiering en hoogwaardige Nederlandse academische kennis blijft op de plank liggen.

Scale-ups

Na de preklinische proof of principle, is het zaak om klinische proof of concept aan te tonen. Maar juist in deze scale-up fase stranden bedrijven vaak in de Valley of Death. Het verkrijgen van vervolgfinanciering loopt vertraging op of mislukt, waardoor de productontwikkeling lange tijd stil staat of het bedrijf zelfs omvalt. Andere bedrijven vertrekken naar het buitenland, omdat het daar makkelijker is om financiering te verkrijgen. Hiermee lekt Nederlandse kennis weg, verliezen we werkgelegenheid en bereiken innovatieve producten niet de maatschappij.

Gaten overbruggen

Met een nieuw op te zetten investeringsplatform kunnen we een brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Met een elegante tweetrapsraket kan het investeringsplatform dit marktfalen aanpakken en de financieringsgaten voor zowel start-ups als scale-ups dichten. Zo kan de sector blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg. Bovendien krijgt daarmee valorisatie van academische kennis een impuls, wordt de Nederlandse life sciences sector competitiever op de internationale kapitaalmarkt en neemt de bijdrage van life sciences aan economische groei en werkgelegenheid toe.

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de website of neem contact op met Fabian.

Zie ook:

Europese biotech op weg naar record jaar