← Al het nieuws

Opstekers voor life sciences in behandeling begroting EZK

, ,

Zoals elk jaar het geval is, was ook deze editie van de Begrotingsbehandeling 2018 voor Economische Zaken (en Klimaat)  in de Tweede Kamer weer een tijdrovende aangelegenheid. Toch was deze de moeite van het volgen meer dan waard, want verschillende relevante onderwerpen voor de life sciences sector passeerden veelvuldig de revue. Denk aan de WBSO, het Innovatiekrediet, de rol van het MKB en de Topsectoren.

HollandBIO stuurde Tweede Kamerleden van tevoren haar inbreng toe op deze onderwerpen en zag hier veel elementen van terug tijdens de debatten. Een korte samenvatting van de hoofdlijnen:

  • Minister Wiebes deed de toezegging dat de eerste schijf van de WBSO sowieso gehandhaafd wordt voor 2018, terwijl deze op de nominatie stond om gekort zou worden. De VVD en coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie maakten zich bovendien ook hard voor behoud van het oorspronkelijke percentage van de tweede schijf en dienden een motie in voor een verandering in de onderliggende systematiek waarmee de fixatie van het budget wordt losgelaten en meegroeit met de grondslag. Daarmee lijkt er dus perspectief te zijn om ook daadwerkelijk door te pakken met de WBSO, waarvoor we vanuit HollandBIO hartgrondig hebben gepleit.
  • Over de 75 miljoen (oplopend tot 150 miljoen) voor de uitbreiding van de MIT-regelingen (waaronder de Innovatiekredieten) zegt Minister Wiebes in een reactie op een motie van de coalitiepartijen dat hij deze motie ondersteunt. Hij denkt dat het haalbaar is om in februari bij het Algemeen Overleg Innovatie terug te komen met een uitwerking van hoe dit eruit zou moeten zien.
  • Rond Invest-NL werd in de schriftelijke beantwoording van vragen van CDA-Kamerlid Amhaouch tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling duidelijk dat de Minister een grote rol weggelegd ziet voor startups, scale-ups en MKB die de volgende stap willen maken. Invest-NL zal zich vooral richten op het verschaffen van, vaak meerjarige, vormen van risicodragende financiering voor projecten en bedrijven met een hoog risicoprofiel maar met een hoog verwacht (maatschappelijk) rendement. Voor de grotere investeringen zijn in dit segment geen beschikbare publieke financieringsinstrumenten. Wiebes kijkt nu samen met de collega-bewindspersonen hoe Invest-NL, gegeven zijn doelen, het best vormgegeven kan worden en zal dit vervolgens met de Kamer delen.
  • Bij de Topsectoren heeft de minister expliciet benoemd dat niet alleen de drie kernthema’s, maar ook maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën een belangrijke rol spelen. Zorg en gezondheid werd daarbij expliciet benoemd. De bedoeling is dat sectoren breder gaan kijken en werken dan alleen hun eigen sector en dwarsverbanden gaan zoeken. De kernthema’s zijn daarin een stimulans om tot meer focus en impact te komen.

Kortom, verschillende veelbelovende ontwikkelingen die een boost geven aan startups, scale-ups en MKB in de life sciences sector.

Zie voor de schriftelijke beantwoording van de eerste termijn van de Begrotingsbehandeling EZK 2018 door Minister Wiebes deze link.

Het verslag van de mondelinge beantwoording van Minister Wiebes en de moties die zijn ingediend, is via deze link terug te vinden.