← Al het nieuws

Oproep aan verzekeraars: ‘Kies voor duurzaam in de strijd tegen antibiotica resistentie’

, ,

Nederlandse verzekeraars moeten hun medicijnen voortaan alleen nog inkopen bij farmaceutische bedrijven die duurzaam produceren. Doen ze dat niet, dan dragen ze bij aan een van de grootste gezondheidsbedreigingen van vandaag: antibioticaresistentie. Dat zegt DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP). Het bedrijf pleit voor meer regelgeving en strenge milieucriteria bij de productie van medicijnen. “Zowel verzekeraars als de overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Nu is prijs het enige criterium. Dat gaat ten koste van de volksgezondheid.”

Antibioticaresistentie vormt volgens de WHO een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid wereldwijd. Zembla zond woensdagavond 11 april een kritische reportage uit over farmaceutische bedrijven in India die onder andere stelselmatig chemisch afval dumpen waarbij antibioticaresten in het milieu terechtkomen. Hierdoor ontstaat antibioticaresistentie.

Als reactie op de reportage kondigde zorgverzekeraar CZ aan met ingang van volgend jaar een duurzaamheidsverklaring van leveranciers te eisen. Karl Rotthier, CEO van DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) juicht dit toe en zegt te hopen dat meer verzekeraars zullen volgen: “Verzekeraars kiezen nu voor een zo laag mogelijke prijs, vaak exorbitant laag zelfs, terwijl dat ten koste gaat van de omwonenden van die fabrieken, de mensen die de medicijnen maken én van de mondiale volksgezondheid. Zij zouden ook sociale- en milieucriteria moeten meenemen in hun beslissing.”

Keurmerk voor medicijnen

Lucas Wiarda, hoofd van het Sustainable Antibiotics programma bij DSP, pleit daarnaast voor meer transparantie, bijvoorbeeld in de vorm van een keurmerk zoals dat wordt gebruikt in de kledingindustrie. “Veel mensen weten niet dat ook hun medicijnen in lagelonenlanden worden geproduceerd. De problemen en misstanden zijn vergelijkbaar, met dat verschil dat een niet-duurzame productie van medicijnen de wereldwijde volksgezondheid bedreigt. Er bestaan al verschillende initiatieven om duurzaamheid te verstevigen in de farmaceutische industrie – zoals de Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI). Ook heeft een aantal bedrijven, onder welke DSP, zich georganiseerd in de strijd tegen antibioticaresistentie via de AMR Industry Alliance. Helaas maken zorgverzekeraars onvoldoende gebruik van dit soort initiatieven als het gaat om de keuze die zij hebben in de aankoop van medicijnen.”

Duurzame antibiotica

DSM Sinochem Pharmaceuticals is wereldleider op het gebied van duurzame antibiotica. Het bedrijf, met fabrieken in China, India, Nederland en Mexico, strijdt al sinds 2014 voor een duurzame productie van antibiotica. Wiarda voelde zich de afgelopen jaren wel eens een roepende in de woestijn: “We zijn blij dat er steeds meer aandacht komt voor de rol die de vervuilende farmaceutische industrie speelt bij de wereldwijd toenemende antibioticaresistentie. De afgelopen jaren ging het gesprek vooral over mogelijke oplossingen gericht op het terughoudend voorschrijven van antibiotica aan patiënten, of over bewuster antibioticagebruik in de landbouw en veeteelt. Wat ons betreft is er tot nu toe te weinig focus geweest op het milieu.”

Verantwoorde productie

DSP realiseert zich dat deze oproep kan overkomen als ‘preken voor eigen parochie’. Wiarda: “Natuurlijk, wanneer antibiotica niet meer effectief zijn, zijn wij out of business. Maar daarnaast lijkt het me in het belang van de gehele samenleving dat we de verdere verspreiding van antibioticaresistentie een halt toeroepen. Aangezien er geen alternatieven voor handen zijn, moeten antibiotica niet alleen op een verantwoorde manier worden genomen, maar ook op een verantwoorde manier worden geproduceerd.”

Bron: DSM Sinochem Pharmaceuticals