← #nieuws

Oprichting Invest-NL stap dichterbij

, , ,

In de Tweede Kamer is op 21 mei de machtigingswet voor de oprichting Invest-NL met algemene stemmen aangenomen. Daarmee is de oprichting van de nieuwe investeringsinstelling een stap dichterbij. Het wetsvoorstel zal hierna in de Eerste Kamer aan de orde komen. Met een snelle behandeling kunnen bedrijven eerder profiteren van investeringen op gebieden waar Nederland voorop loopt in onderzoek en ontwikkeling zoals de life sciences. Daarmee houden we de aansluiting bij landen om ons heen die hun investeringen opschalen. Een uitgelezen kans voor Invest-NL om het teruglopende aantal investeringen in de sector een impuls te geven en zo een vliegwiel voor innovatie in de life sciences te vormen.

Focus op biotech

De focus van Invest-NL wordt breder dan alleen energie en klimaat. Zo pleitte VVD-Tweede Kamerlid Hayke Veldman voor een rol voor Invest-NL in het stimuleren van bedrijven in kansrijke gebieden als de biotechnologie. Hij benadrukte tijdens het plenaire debat vorige week de financieringskloof waarin biotech bedrijven dreigen vast te lopen. Tijdens het debat ging minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in op de investeringsmogelijkheden van Invest-NL. Zo moet het voor kleinere bedragen en een grotere hoeveelheid mogelijk zijn om via fondsen te investeren, eventueel samen met andere partijen. Dit maakt een uitgekiende financieringsmix voor zowel start-ups als scale-ups mogelijk.

Rendement en risico

Minister Wiebes benadrukte tijdens het debat verder dat Invest-NL bij hoge risicoprofielen gaat kijken naar een rendementseis op portfolioniveau. Alleen dan kan een revolverend instrument ontstaan waarbij winstgevende projecten corrigeren voor mislukte initiatieven. Een scenario dat goed aansluit bij de life sciences, waar de risico’s hoog zijn maar de potentiele rendementen net zo. En juist door het hoge risicoprofiel en de vaak lange tijdslijnen staan private financiers in deze fase bepaald niet in de rij om te investeren. Invest-NL kan dit marktfalen aanpakken.

Oprichting Invest-NL

Eerder drong minister Wiebes al aan op een snelle politieke behandeling zodat Nederland de aansluiting houdt bij landen om ons heen die hun investeringen opschalen in bijvoorbeeld de life sciences. De Tweede Kamer heeft daar gehoor aan gegeven, waardoor het nu aan de Eerste Kamer is om het wetsvoorstel te behandelen. Zodra Invest-NL is opgericht, kan het een brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Zo kan het als vliegwiel dienen voor innovatie en kunnen biotech bedrijven met nog meer slagkracht blijven werken aan innovatieve oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg.

HollandBIO blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mocht je vragen hebben, naam dan contact op met HollandBIO’s Fabian.

Het hele debat is terug te kijken via debat gemist van de Tweede Kamer: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/machtigingswet-oprichting-invest-nl