← Al het nieuws

Opgelet! Horizon Europe stelt calls rond voedsel, bio economie, grondstoffen, landbouw en milieu binnenkort open

Horizon Europe opent op 22 juni de deuren voor subsidieaanvragen op Cluster 6 voor biotech bedrijven relevante toepassingsgebieden als voedsel, bioeconomy, grondstoffen, landbouw en milieu. Houd dit portal in de gaten voor de publicatie van de calls. Deadline voor het indienen van aanvragen is 6 oktober.

Horizon Europe

Met een totaal budget van ongeveer €100 miljard is Horizon Europe het belangrijkste financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Commissie. Cluster 6 financiert projecten op het gebied van voedselzekerheid, bio economie, grondstoffen landbouw en mileu. De Commissie wil met dit programma het concurrentievermogen van Europa vergroten en het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Relevante trainingen & events