← Al het nieuws

Open brief aan Britse overheid met oproep tot steun voor gene editing

In een open brief aan de Britse overheid vragen 33 ondertekenaars om een proactieve en ondersteunende houding en inzet van de Britse overheid rond de toepassing van gene editing. Deze wetenschapsinstellingen, universiteiten, veredelaars, biotech bedrijven en landbouworganisaties doen dit naar aanleiding van de recente uitspraak van het Europese Hof over mutagenese in de context van de Brexit. Net als Nederland kent Groot-Brittannië een sterke agrofood sector waarin veel innovaties en aanzienlijke investeringen plaatsvinden. De ondertekenaars vrezen dat deze positie en het vermogen om sneller en beter tot duurzame en gezonde gewassen en voeding te komen, in gevaar komt als het Verenigd Koninkrijk zich tijdens de Brexit op dit vlak aanpast aan de Europese Unie en de uitspraak van het Hof. De auteurs sluiten af met een pleidooi voor een Britse koers die uitgaat van science-based wet- en regelgeving voor innovatieve plantveredeling en stellen voor dit in een rondetafelgesprek verder te bespreken. HollandBIO kan zich hier helemaal vinden en vindt dat de Nederlandse overheid een zelfde voortrekkersrol moet vervullen vanuit dit streven, maar dan binnen Europa.

Lees meer: