← Al het nieuws

Op naar meer wetenschappelijke relevantie, valorisatie en ondernemerschap in de academie

, ,

De VSNU, NFU, KNAW, ZonMw en NWO zijn samen een nationaal initiatief gestart om de academische gemeenschap op een nieuwe manier te erkennen en waarderen. Het huidige systeem focust te veel op kwantitatieve indicatoren zoals publicaties en citaties en minder op de kwalitatieve indicatoren teamprestaties en maatschappelijke relevantie. Ook HollandBIO vindt dat het tijd is om de focus op maatschappelijke relevantie te versterken. Want de samenleving heeft alleen iets aan kennis die de maatschappij ook daadwerkelijk bereikt.

Nationaal initiatief om werk te maken van het nieuwe erkennen en waarderen

De position paper ‘Room for everyone’s talent van het consortium vormt de aftrap van het nationaal initiatief. Hierin pleiten zij voor een cultuurverandering die onderwijs, onderzoek en maatschappelijke relevantie in een betere balans brengt. HollandBIO is blij met dit geluid, omdat ondernemerschap, naast onderwijs en onderzoek, de belangrijke taak is van universiteiten. Door dit pleidooi krijgt de pijler ‘ondernemerschap’ meer aandacht.

Maatschappelijk relevant = excellente kennis omzetten tot producten

Recent onderzoek van HollandBIO toont aan dat Nederland een goede kennispositie heeft. Helaas blijven de mate van bedrijvigheid en producten in ontwikkeling sterk achter. Alleen wanneer we kennis omzetten in producten die patiënten en consumenten bereiken, realiseren we maatschappelijke relevantie.

Hoe kunnen we dan maatschappelijke relevantie aanbrengen bij het erkennen en waarderen van academici? HollandBIO ziet drie relevante aanbevelingen:

  • Soepelere valorisatie
  • Academisch ondernemerschap als erkend carrièrepad
  • Kwalitatieve indicatoren zoals het ontwikkelen van academische spin-offs en patenten

Wij moedigen alle initiatieven, waarmee kennis de universiteit uit en de maatschappij in gaat, van harte aan: Academisch ondernemerschap verdient erkenning en waardering.