← Al het nieuws

Ook het Zorginstituut werkt thuis vanwege covid-19

Het Zorginstituut heeft besloten het proces rondom geneesmiddelbeoordelingen niet stil te leggen, maar in een andere vorm te laten plaatsvinden. Vanwege de genomen maatregelen met betrekking tot COVID-19 kunnen de vergaderingen van de WAR-CG momenteel niet fysiek plaatsvinden.

In overleg met de voorzitter van de WAR-CG is een schriftelijke procedure als alternatief opgesteld. De beoordeling en bespreking van de WAR-leden vindt hierbij in 2 rondes plaats, waarbij in 1e instantie aangewezen referenten naar de conceptrapporten kijken. In 2e instantie krijgen alle WAR-leden gelegenheid om commentaar te leveren.
Mochten de reacties van de WAR leden daar aanleiding toe geven, dan zal gelegenheid worden gecreëerd voor een telefonische discussie.
Na aanpassing van de conceptrapporten op basis van de opmerkingen van de WAR, worden de relevante partijen geconsulteerd. Deze partijen, waaronder wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen, willen we in deze tijden niet te zwaar belasten en ruimer de tijd geven om te reageren.
Bovenstaande alternatieve gang van zaken kan tot gevolg hebben dat een 2e WAR-bespreking niet in de gebruikelijke termijn kan plaatsvinden.

Het Zorginstituut hoopt dat door middel van bovenstaande maatregelen en alternatieve manier van werken, de belangrijkste processen ook in deze tijd doorgang kunnen vinden.
Bovenstaande manier van werken zal gedurende het proces worden geëvalueerd om te zien of aanpassingen nodig zijn.

U kunt op dit moment nog papieren dossiers opsturen naar het Zorginstituut. Maar daarnaast willen we u vragen de dossiers ook digitaal in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail: warcg@zinl.nl.