← #nieuws

Onderzoek naar invloed puzzel-app op medicijngebruik mensen met reuma

De Sint Maartenskliniek, AbbVie en Game Solutions Lab hebben gezamenlijk een puzzel-app ontwikkeld voor mensen met reuma. De app bevat bekende spellen zoals kruiswoordpuzzel, woordzoeker, tangram en sudoku. Speciale triggers zijn ingebouwd die tijdens het puzzelen herinneren aan de medicatie. Hiermee verwachten de drie organisaties trouwe inname van medicatie te vergroten. De Sint Maartenskliniek onderzoekt vanaf 1 februari 2019 of dit ook het geval is.

De uitdaging van therapietrouw
Bij veel chronische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, is het voor langere periode gebruiken van medicatie standaard onderdeel van de behandeling. Het goed en tijdig gebruiken van de medicatie draagt voor een belangrijk deel bij aan het slagen van een behandeling. Tegelijkertijd vormt het ook één van de grootste uitdagingen. Dr. Bart van den Bemt, senior apotheker en medisch manager Farmacie van de Sint Maartenskliniek: “Slechts 1 op de 6 mensen houdt zich precies aan het medicatievoorschrift en 1 op de 3 mensen is redelijk therapietrouw[i]. De andere helft is dus minder zorgvuldig met het medicijngebruik; deels per ongeluk en deels bewust.” Om mensen met reuma nog beter te kunnen ondersteunen bij het juiste gebruik van hun medicatie gingen de Sint Maartenskliniek, AbbVie en het Game Solutions Lab op zoek naar een innovatieve oplossing. Vanaf 1 februari 2019 onderzoekt de Sint Maartenskliniek of deze oplossing – de puzzel-app – ook daadwerkelijk bijdraagt aan therapietrouw.

Onderzoek
Het onderzoek wordt gedaan onder mensen met reumatoïde artritis die onder behandeling zijn van een van de deelnemende afdelingen Reumatologie in Nederland. De deelnemers worden in twee groepen verdeeld: een groep met de puzzel-app en een controlegroep. Voor alle deelnemers geldt dat gemeten wordt hoe trouw ze de medicatie innemen. Ze vullen daarvoor vragenlijsten in aan het begin, na één maand en na drie maanden. Ook meet de Sint Maartenskliniek het medicatieverbruik van de deelnemers door de reumamiddelen na drie maanden te tellen. “Een puzzel-app, dat klinkt natuurlijk leuk”, zegt Van den Bemt. “Therapieontrouw is echter een heel serieus probleem. De gevolgen van het niet of niet goed innemen van medicijnen kunnen aanzienlijk zijn. Bij reumapatiënten betekent het: meer schade aan de gewrichten en meer klachten. Ook kunnen er meer bijwerkingen, ontwenningsverschijnselen of zelfs resistentie optreden. Met de puzzel-app hopen we op speelse wijze een gedragsverandering in gang te zetten bij mensen.”

De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting in 2020 gepresenteerd. De drie organisaties hebben de ambitie om de app uiteindelijk ook in te zetten bij mensen met andere chronische aandoeningen.

Bron: Sint Maartenskliniek