← #nieuws

Ondergeschoven vaccins voor het voetlicht

,

Met een dijk van een artikel zet Elseviers Marieke ten Katen de naast het Rijksvaccinatieprogramma beschikbare vaccinaties in de spotlight. Met deze vaccinaties valt op individueel niveau gezondheidswinst te verzilveren, maar voor vergoeding uit het publieke potje komen ze (vooralsnog) niet in aanmerking. Dé HollandBIO leestip voor iedereen die optimaal gevaccineerd denkt te zijn tegen infectieziekten, maar zich nog nooit buiten het RVP en de reizigersvaccinaties georiënteerd heeft.

Aanleiding voor het artikel is de ogenschijnlijk wrange tegenstelling dat de vaccinatiegraad daalt, terwijl de vraag naar vaccins naast het landelijk programma stijgt. Zowel het Nederlands Huisarts Genootschap als de Landelijke Huisartsenvereniging registreren deze trend. Niet elke huisarts lijkt echter klaar voor deze stijgende zorgvraag, of vanuit persoonlijke overwegingen bereid deze vaccins voor te schrijven, zo concludeert Ten Katen. Een gemiste kans, vindt HollandBIO. Wij blijven daarom fervent voorstander voor een betere communicatie, beoordelings-, vergoedings- en implementatieregeling voor deze ondergeschoven kindjes!

Lees het hele artikel hier