← Al het nieuws

NWO-call sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën is een verzamelterm voor technologieën van de ‘toekomst’. Ze zetten een ideeën over wat mogelijk werd geacht overboord en hebben het potentieel om tot baanbrekende innovaties te leiden. Zo zal kunstmatige intelligentie de manier waarop we werken veranderen en behandelen we door nanomedicijnen patiënten op nieuwe manieren. De call ‘Sleuteltechnologieën’ stimuleert:

  1. de ontwikkeling van wetenschappelijk excellente kennis en hieruit voor het bedrijfsleven en de maatschappij relevante nieuwe technologie via een multidisciplinaire aanpak;
  2. het opbouwen van intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties binnen consortia tussen kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
  3. het creëren van meer focus en massa (coherentie) in het onderzoek op voor Nederland relevante thematische gebieden en sleuteltechnologieën om sterke internationaal onderscheidende posities in het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren; en
  4. het bevorderen van het valoriseren van de ontwikkelde kennis door (eind)gebruikers.

Opening call for proposals: juli 2020
Beoogde deadline vooraanmelding: niet eerder dan januari 2021
Bijdrage NWO: 11 miljoen euro
Projectgrootte (inclusief cofinanciering): 750.000 euro – 2,5 miljoen euro

Bron: NWO