← #nieuws

Nieuwe aanpak nodig voor succesvolle opzet en doorgroei universitaire start-ups

, ,

Universiteiten halen te weinig waarde uit de excellente kennis die zij genereren, de activiteiten op valorisatie en kennisoverdracht zijn verlieslatend en ze zijn niet optimaal toegerust op het succesvol verder ontwikkelen van een bedrijf. Dat is de strekking van een artikel in het Financieele Dagblad, dat in de cijfers dook en een rondgang deed langs overheden, universiteiten, Knowledge Transfer Offices en start-ups. Ons Groeifondsplan biedt uitkomst.

Octrooien die stofhappen

Uit Europees onderzoek dat de bureaus voor kennisoverdracht bij universiteiten, ook wel TTO’s of KTO’s genoemd, hebben laten uitvoeren, blijkt dat van de eigen patenten 78% ongebruikt op de plank blijft liggen. Dit sluit aan bij het onderzoek en de bevindingen dat HollandBIO vorig jaar al publiceerde, waarin naar voren komt dat we in Nederland goede biotech kennis niet weten te verzilveren.

Stringente afspraken als belemmering voor doorgroei

In het artikel komt naar voren dat de stringente afspraken tussen universiteiten en start-ups een belemmering vormen voor de doorgroei. Een  ‘stemhebbend aandelenbelang’ kan bijvoorbeeld vervolginvesteerders afschrikken. Die conclusie is ook in lijn met het recente AWTI-rapport ‘beter van start’. In haar eerste reactie op dit rapport roept het kabinet gelukkig op om te stoppen met dergelijke afspraken.  

Valorisatie als ondergeschoven kind

Daar komt nog eens bij dat op dit moment de activiteiten op kennisoverdracht en het ontwikkelen van startupactiviteiten voor universiteiten gemiddeld genomen verlieslatend zijn. De VSNU, de koepelorganisatie van universiteiten, stelt dat ‘incidenteel succes niet opweegt tegen de kosten’, en het ministerie van EZK stelt zelfs dat valorisatie universiteiten alleen maar geld kost waardoor investeringen hierin achterblijven. Dit terwijl kennis overdragen ten behoeve van de maatschappij, ook wel valorisatie genoemd, een van de kerntaken is van universiteiten volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Kennis en ervaring voor succesvolle bedrijfsontwikkeling ontbreken

Een laatste, belangrijk vraagstuk is dat universiteiten niet toegerust zijn op het succesvol opzetten en verder brengen van een startup en daardoor volgens een rapport van Dialogic uit 2018 zich vooral focussen op startups die sowieso wel een markt en financiering kunnen vinden. Dit betekent dat er een gat ligt bij startups en innovaties die nog te riskant zijn voor commerciële durfinvesteerders. Universiteiten hebben echter niet de juiste kennis en vaardigheden in huis om deze startups verder te helpen. Zoals Steef Blok, directeur van Leidse KTO Luris het treffend verwoordt: ‘Wij als universiteiten doen alsof we verstand hebben van bedrijfsontwikkeling. We willen ondernemers maken van wetenschappers. Maar we willen en kunnen de risico’s niet lopen en hebben er eigenlijk ook geen tijd voor. We hebben dus ook zeer weinig succes, want we weten niet wat we doen.’

Groeifondsplan helpt kennis omzetten in innovatie

HollandBIO ziet in het geschetste beeld een ultieme bevestiging van het probleem waar wij samen met universiteiten, hogescholen en bedrijven in ons Biotech Booster Groeifondsplan werk van willen maken: het stimuleren van innovatie en het daadwerkelijk omzetten van de excellente kennis die we in Nederland hebben in mooie bedrijven, producten en diensten die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en het nationale verdienvermogen.

Lees het volledige artikel (inlog nodig): https://fd.nl/futures/1386812/universiteiten-hebben-geen-verstand-van-start-ups-oof1caSaM2Xs