← Al het nieuws

Nieuw onderzoeksprogramma gloort aan de horizon: Horizon Europe opvolger van Horizon2020

Het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020 was een groot succes voor Nederland. Ons land heeft met dit onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie ongeveer €5 miljard aangetrokken, van de totaal €63,5 miljard aan onderzoeksgelden. Zo wordt HollandBIO-lid Mimetas als lichtend voorbeeld aangehaald als één van die Nederlandse bedrijven die Horizon2020-gelden hebben ontvangen. Horizon Europe wordt het nieuwe Horizon 2020.

De Horizon-programma’s zijn in het leven geroepen om wetenschappelijke kennis te vergroten en economische groei te versnellen. Inmiddels gloort er een nieuw Horizon-programma aan de horizon. Horizon Europe wordt het nieuwe Horizon 2020. De komende zeven jaar wordt er via dit programma €95,5 mld. beschikbaar gesteld voor ondernemers en wetenschappers; dat is 30% meer dan de Horizon2020. Op 18 maart vindt het kick-off event voor het thema gezondheid plaats. Hopelijk kan Nederland weer net zo goed gebruik maken van dit onderzoeksprogramma en daarmee onze horizon verbreden. Verder naar het kick-off event