← #nieuws

Nieuw noodmaatregelenpakket geen oplossing voor biotech ondernemers

, , ,

Vorige week heeft het kabinet aangekondigd dat er een verlenging en uitbreiding komt van het bestaande noodpakket. Zo voorziet de overheid de Nederlandse economie van financiële steun. Het resultaat daaruit is een noodpakket 2.0. Helaas is de Corona-Overbruggingslening (COL) vooralsnog het enige instrument dat past bij start-ups, scale-ups en innovatief MKB.

In de eerste tranche is er €100 miljoen vrijgemaakt voor de COL en daar komt nu €150 miljoen bij. Dat klinkt als een flink bedrag, maar de praktijk laat zien dat de urgentie en nood hoog is bij dit soort bedrijven. Volgens Techleap is er namelijk in de eerste weken al voor meer dan €500 miljoen aangevraagd en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Ook de Dutch Startup Association (DSA) laat weten dat de €250 miljoen niet genoeg zal zijn en uit haar zorgen in een brief aan staatssecretaris Keijzer en minister Wiebes. Hetzelfde geldt voor VNO-NCW en MKB-Nederland die zich afvragen of dit bedrag voldoende is voor deze groep belangrijke bedrijven.

HollandBIO sluit zich hier volledig bij aan en brengt nogmaals naar voren dat innovatieve start-ups, scale-ups en MKB  allesbepalend zijn voor het toekomstige innovatie- en verdienvermogen van Nederland en ons vermogen om maatschappelijke uitdagingen op gezondheid en duurzaamheid het hoofd bieden.

De eerder benoemde problemen voor de biotech sector op een rij

  • R&D programma’s stagneren
  • Lopende financieringsrondes vertragen
  • Het aantrekken van nieuwe financiering wordt nog moeilijker.
  • Tegelijkertijd blijven bedrijven kosten maken, zoals personeelskosten, huur van lab- en kantoorruimtes, en aflossing van leningen.
  • Aangezien veel kleine biotech bedrijven opereren met een korte financieringshorizon, is running out of cash binnen slechts enkele maanden een reëel scenario.

De eerder benoemde mogelijke oplossingen voor de biotech sector op een rij

  • Het openstellen van de NOW voor biotech bedrijven en andere bedrijven die vanwege hun businessmodel geen omzet maken, door het omzetcriterium voor deze bedrijven te laten vallen.
  • Te waarborgen dat de WBSO niet wegvalt, wanneer er door COVID-19 tijdelijk geen onderzoek wordt gedaan, alsmede het tijdelijk verhogen van de WBSO.
  • Uitstel, of liever kwijtschelding van terugbetaling rente over leningen en kredieten (Innovatiekrediet, provincie en BBMKB (Rabobank/RVO).
  • Aanbieden van brugfinanciering in de vorm van converteerbare leningen.
  • Versnelling toekenning aangevraagde subsidies en kredieten (bijv. Innovatiekrediet, H2020-SME)

Lees meer