← Al het nieuws

Nieuw framework helpt mee aan MEA

De afgelopen twintig jaar heeft de innovatie in de ontwikkeling van geneesmiddelen een grote vlucht gemaakt. Om te zorgen dat al die nieuwe geneesmiddelen sneller en beter van lab naar patiënt komen is het belangrijk om goede afspraken te maken over de vergoeding. Dit zijn natuurlijk complexe onderhandelingen, waarbij er zo goed mogelijk moet worden gekeken hoe om te gaan met eventuele onzekerheden. Als ondersteuning bij het maken van deze afspraken kan het helpen om structuur aan te brengen in de manier waarop deze gesprekken gevoerd worden.

In een recente publicatie bieden meerdere partijen een aantal handvatten om systematisch onzekerheden en daarbij horende oplossingen helder te krijgen. Het opstellen van passende vergoedingsafspraken per geneesmiddel is een belangrijke stap op weg naar gezondheid op maat. HollandBIO zou graag zien dat deze tool kan helpen bij het realiseren van een ecosysteem waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan.