← Al het nieuws

Nieuw coalitieakkoord vol ingrediënten voor bijdrage biotech aan een gezonder, duurzamer en innovatiever Nederland

,

Met het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft Nederland na een recordbrekende 273 dagen weer een nieuwe coalitie. De komende maand staat in het teken van de zoektocht naar een nieuwe ploeg van bewindspersonen die samen op de bordestrappen van Paleis Noordeinde op de foto gaan. HollandBIO heeft haar nieuwsgierigheid niet kunnen onderdrukken en is meteen in het regeerakkoord gedoken. Met de vraag die in onze achterhoofden brandt: welke mogelijkheden en knelpunten zijn er vanuit het perspectief van de biotech sector te zien?

Het coalitieakkoord is met ‘slechts’ 50 pagina’s dunner dan gebruikelijk, maar bevat – net als de bijbehorende financiële bijlage – gelukkig genoeg interessants over gezondheid, duurzaamheid en innovatie. Met name op innovatie is er reden tot optimisme, vanwege de stevige doelstellingen en middelen die de nieuwe regering daarvoor wil vrijmaken. Als het gaat om gezondheid is ruime aandacht voor meer preventie terug te vinden, en lijkt de citroen van bezuinigen op geneesmiddelenuitgaven voor het grootste deel wel uitgeperst. Op duurzaamheidsvlak zijn vooral veel woorden gewijd aan stikstof en boeren, daar ontbreekt vooralsnog de focus op onder meer de eiwittransitie of de rol die (bio)technologische innovaties kunnen spelen in het oplossen van de klimaatproblemen. Wel is er veel aandacht voor biogebaseerde grondstoffen en de transitie naar een circulaire economie.

Uitgebreide highlights uit het coalitieakkoord op de thema’s gezondheid, duurzaamheid en innovatie vind je hier, met daarnaast ook een meer uitputtende lijst met mogelijk relevante passages voor de biotech sector uit het coalitieakkoord. Mocht je vragen hebben over het coalitieakkoord, onze duiding ervan of anderszins, laat het dan gerust weten. En heb je opmerkingen die je hoognodig van het hart moeten, weet ons dan ook te vinden voor liefdevolle nazorg.