← Al het nieuws

NICE, dat nieuwe Britse beoordelingskader

, ,

Goed nieuws van de overkant van de Noordzee: NICE, de Engelse evenknie van ons Zorginstituut, heeft een nieuw beoordelingskader voor geneesmiddelen gepubliceerd. Hiermee wil NICE snellere beoordelingstermijnen realiseren en meer flexibele prijsafspraken kunnen maken. Op deze manier moeten innovatieve behandelingen sneller en beter van lab naar patiënt komen. Dat horen we bij HollandBIO natuurlijk graag.

De nieuwe vereisten moeten zorgen voor snellere toegang tot innovatieve behandelingen. Hiervoor zet NICE in op meer flexibiliteit bij beslissingen over kosteneffectiviteit en het gebruik van meer soorten bewijs voor deze beslissingen. Het gebruik van real world evidence krijgt een belangrijkere positie. Bij weesgeneesmiddelen kan het door de kleine patiëntenpopulaties lastig zijn om volledig sluitend bewijs te vinden. Om te zorgen dat waardevolle innovaties ten goede komen aan de patiënt neemt NICE ook gunstige effecten van een behandeling mee die nog niet 100% bewezen zijn. Zorgprofessionals, academici, patiënten, én bedrijven hebben allen bijgedragen aan deze stap voorwaarts in geneesmiddelentoelating.

Met initiatieven als toekomstbestendig pakketbeheer werkt het Zorginstituut ook hier aan een beoordelingskader dat klaar is aan de toekomst. HollandBIO roept beleidsmakers beste praktijken uit andere landen daarbij te betrekken en ook in Nederland gebruik te maken van alle beschikbare expertise.