← Al het nieuws

NFIA: Life Sciences- en Agrifood-sector belangrijk bij aantrekken nieuwe bedrijvigheid

, , ,

Onder druk van de coronapandemie vestigden zich afgelopen jaar minder buitenlandse bedrijven in Nederland dan het jaar ervoor. Dankzij het anticyclische karakter van biotechbedrijven bleef die daling beperkt, zo meldt het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in haar jaarrapportage. HollandBIO ziet dat de sector z’n steentje bijdraagt, ook bij economische tegenspoed.

Dalende cijfers, stijging bij biotech

Het aantal buitenlandse bedrijven dat zich in Nederland vestigde was bijna een kwart lager dan een jaar daarvoor (305 in 2020 versus 397 in 2019). Met name de coronacrisis was van invloed op deze terugloop. Jeroen Nijland, directeur van de NFIA, noemt ook een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat als oorzaak. Dit bevestigt hij ook in een interview met het FD. Nijland hekelt onder meer de versoberde innovatieboxregeling en langdurige onduidelijkheid rondom de stikstofproblematiek.

Biotechbedrijven dempten de terugloop die het NFIA signaleert. De Life Sciences & Health- en de Agrifood-sector waren respectievelijk de op-één-na-grootste en de op-drie-na-grootste groeisectoren. Biotechbedrijven spelen in deze sectoren een grote rol. Uit deze cijfers blijkt wederom de anticyclische signatuur van de sector: ook als de economie even tegen zit, draagt deze sector z’n steentje bij.

Blijven investeren in biotech

Gelukkig laat de Life Sciences zien dat zij een groeimotor is voor innovatie, nu en in de toekomst. Biotechbedrijven dragen bij aan een duurzame en gezonde samenleving en versterken bovendien ons innovatie- en verdienvermogen op langere termijn.

De teruglopende cijfers betekenen werk aan de winkel voor het kabinet, zo benadrukt ook HollandBIO’s Annemiek. Biotech kan de rol van groeimotor blijven vervullen, maar dan moeten we nu doorpakken. Zoals Jeroen Nijland signaleert, kan het Nederlandse vestigingsklimaat worden verbeterd. Hoewel de biotechnologiesector nog altijd goed presteert, zien we ook daar groeiende uitdagingen. Bedrijven hebben behoefte aan gespecialiseerd personeel en hoogwaardige onderzoeksruimte. Nederland mag dan wel hoog scoren als het aankomt op kennisinfrastructuur, voor onze kenniseconomie is het wijs om te blijven investeren in bedrijvigheid.

Met gerichte investeringen en aanpassingen kunnen we Nederland nóg aantrekkelijker maken voor biotechbedrijven. Daarmee vergroten en versterken we het Nederlandse verdienvermogen, terwijl we werken aan de gezondheid en duurzaamheid van ons land. Zo kunnen we ons door te investeren in biotech uit de crisis innoveren.